Nuclear Winter Night V

Niedługo odbędzie się piątą edycja Nuclear Winter Night. NWN jest grą poligonową przeprowadzaną z wykorzystaniem replik ASG, osadzoną w realiach postnuklearnej zimy z elementami LARPA-a (life action role playing game). Jest prowadzona pod koniec stycznia, w możliwie najcięższym okresie pogodowym roku by zapewnić jak najtrudniejsze warunki dla uczestników. Termin: 20170128-29 […] Continue Reading

Nuclear Winter Night 2015 – zasady rozgrywki

Wprowadzenie Nuclear Winter Night jest grą poligonową przeprowadzaną z wykorzystaniem replik ASG, osadzoną w realiach postnuklearnej zimy z elementami LARPA-a (life action role playing game). Uczestnicy rozgrywki realizują zadania według przypisanej roli. Najliczniejsze role występujące w rozgrywce to: żołnierze, których głównym zadaniem jest bronienie dostępu do Strefy Zamkniętej oraz stalkerzy, […] Continue Reading