Działanie w organizacji i regulaminy FIA

 • ma założone i skonfigurowane konto na forum FIA (avatar, uprawnienia)
 • wie jak posługiwać się forum FIA
 • odbiera i potwierdza zarządzenia wyjazdowe, Zarządzenia Przygotowawcze, Rozkazy Bojowe
 • wie jak należy się spakować na zajęcia
 • wie jak należy się ubrać na zajęcia
 • wie gdzie szukać ogłoszeń i ważnych informacji na forum FIA
 • wie jakie osoby pełnią obowiązki dowódców Oddziału Terenowego i jakie role wypełniają poszczególne osoby we władzach FIA
 • ma skonfigurowaną dedykowaną skrzynkę pocztową FIA
 • ma skonfigurowany dostęp do dysku sieciowego FIA
 • wie gdzie znajdują się aktualne regulaminy FIA i zna ich treść

Musztra

 • stawianie się na zbiórkę
 • postawa zasadnicza
 • postawa swobodna / spocznij
 • zwroty: w prawo, w lewo, w tył
 • zbiórka w dwuszeregu – zbiórka w szeregu
 • zbiórka w dwuszeregu frontem do wydającego komendy
 • zbiórka w szeregu frontem do wydającego komendy
 • występowanie z szeregu na zbiórce
 • występowanie z dwuszeregu na zbiórce
 • stępowanie do szeregu na zbiórce
 • wstępowanie do dwuszeregu na zbiórce

Szkolenie Strzeleckie

 • zasady bezpiecznego posługiwania się bronią BLOS
 • postawa strzelecka leżąc
 • postawa strzelecka klęcząc
 • postawa strzelecka stojąc
 • broń w szyku patrolowym
 • broń w biegu
 • zmiana magazynka szybka
 • zmiana magazynka taktyczna
 • usuwanie zacięć broni
 • zaliczone strzelanie z broni palnej

Taktyka
Rozpoznanie
Szkolenie saperskie
Obrona przed BMR
Powszechna obrona PLOT
Łączność
Nawigacja
Ochrona i obrona obiektów
Medycyna Pola Walki