klasy_wojskowe

Bardzo ważnym zagadnieniem prowadzonym przez FIA są szkolenia unitarne organizowane dla uczniów klas mundurowych, dające im zastrzyk wiedzy i procedur działania niezbędnych na obranej przez tych młodych ludzi ścieżce związanej z wojskowością. Podstawowym celem szkolenia jest integracja wewnątrzklasowa oraz wypracowanie struktury dowodzenia na wzór wojskowej z wytłumaczeniem ról i obowiązków poszczególnych szczebli dowodzenia. Szkolenia trwają 3 dni i są realizowane wg naszego autorskiego programu, który uwzględnia m.in. zaprawę fizyczną, działanie Służby Dyżurnej i patrole 24h. Ostatniego dnia realizowane jest szkolenie strzeleckie z broni palnej kbk AK i Glock 17 na strzelnicy. Uczniowie są wcześniej zapoznawani z zasadami bezpieczeństwa, budową, postawami strzeleckimi oraz obsługą broni.

Pozyskujemy środki na realizację szkoleń w ramach konkursów ofert Departamentu Komunikacji Społecznej MON.
Aby dowiedzieć się więcej o szkoleniu klas wojskowych, skontaktuj się z nami: stowarzyszenie@fia.com.pl

20151004-07 – Szkolenie obronne klas wojskowych

20140924 – Szkolenie obronne klas wojskowych

20140921-24 – Reportaż ze szkolenia klas wojskowych

20130922-25 – Szkolenie obronne klas wojskowych