FIA_stowarzyszenie

FIA – Stowarzyszenie Fideles et Instructi Armis – Wierni w gotowości pod bronią – to stowarzyszenie obronne działające na rzecz niepodległości i obrony terytorialnej Rzeczypospolitej Polskiej.

FIA jest stowarzyszeniem obronnym szkolącym dorosłych i młodzież w duchu patriotycznym. Przygotowujemy ludzi do funkcjonowania w warunkach konfliktu zbrojnego, okupacji, kryzysu ekonomicznego i społecznego. Uczymy jak w ekstremalnie ciężkich warunkach zadbać o siebie, swoją rodzinę i bliskich, a także jak spełnić patriotyczny obowiązek wobec Ojczyzny, broniąc Jej niepodległości i granic. Nasz statut był konsultowany i został zaakceptowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

W grudniu 2012 roku zawarliśmy porozumienie o współpracy z 1 Warszawską Brygadą Pancerną im. Tadeusza Kościuszki na podstawie decyzji nr 187 MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. Z JW współpracujemy na bieżąco realizując wspólne imprezy oraz treningi strzeleckie na terenie jednostki dla członków Stowarzyszenia.

W 2014 roku rozpoczęliśmy budowę struktury ogólnopolskiej. Efektem kilkumiesięcznej kampanii jest założenie sześciu Oddziałów Terenowych na terytorium Polski. Wciąż zgłaszają się do nas chętni (ponad 400 osób w ciągu siedmiu miesięcy). W trakcie formowania są kolejne Oddziały Terenowe. Obecnie funkcjonują OT w: Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Zamościu, Olsztynie, Białej Podlaskiej.

Organizujemy kursy doszkalające tak, by każdy z nas miał wiedzę potrzebną do tego, by uratować komuś życie. Członkowie FIA mają być pierwszymi, którzy w razie potrzeby udzielą pierwszej pomocy. Z tego powodu co najmniej dwa razy w roku organizujemy kursy pierwszej pomocy dla członków Stowarzyszenia. Nasi członkowie regularnie oddają krew. Jedenastu członków FIA uzyskało w 2014 r. tytuł ratownika Krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG).