obrazek_faq

1. Czym jest FIA?

Stowarzyszenie obronne FIA – Fideles et Instructi Armis – Wierni w gotowości pod bronią – jest organizacją szkolącą dorosłych Polaków w zakresie szeroko pojętej wojskowości. Działamy na rzecz niepodległości i obrony terytorialnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Przygotowujemy ludzi do funkcjonowania w warunkach konfliktu zbrojnego, okupacji, kryzysu ekonomicznego i społecznego. Uczymy jak w ekstremalnie ciężkich warunkach zadbać o siebie, swoją rodzinę i bliskich, a także jak spełnić patriotyczny obowiązek wobec Ojczyzny, broniąc Jej niepodległości i granic.

 

2. Działacie na rzecz obronności kraju? Czyż to co robicie nie jest zwykłą zabawą „w wojnę”? Jakby ktoś chciał działać na rzecz obronności kraju to wstąpi do Policji lub Wojska!

FIA nie aspiruje do zastąpienia obowiązków służb mundurowych. Jest Stowarzyszeniem działającym na rzecz obrony terytorialnej RP, co wyklucza jednocześnie fakt, że wszystko co robimy jest tylko grą i zabawą.
Wychodzimy z założenia, że ucząc obywateli (młodzież i dorosłych) m.in. posługiwania się bronią palną, walki wręcz, pierwszej pomocy, taktyki czarnej i zielonej, nawigacji, radiooperatorki, a także umiejętności zdyscyplinowanego i odpowiedzialnego działania w zespole, przyczyniamy się w mniejszym lub większym stopniu do poprawy bezpieczeństwa naszego Państwa.
Można to określić mianem „harcerstwa dla dorosłych” lub „Strzelca dla dorosłych”, czyli alternatywy dla ludzi, którzy z różnych względów nie mogą lub nie chcą działać w służbach mundurowych, ale chcą podnosić swoje umiejętności w zakresie obronności. FIA kształtuje także ducha, ucząc odpowiedzialności, bycia słownym, dowożenia tematów do końca itp. Dzięki takim cechom członków rozwijamy się nieprzerwanie od wielu lat.

 

3. Czy FIA jest grupą ASG?

Nie. FIA jest stowarzyszeniem obronnym. Repliki pneumatyczne wykorzystujemy jako narzędzie szkoleniowe – nie znamy lepszego w tym zakresie cenowym.

 

4. Nie mam 18-tu lat. Czy mogę wstąpić do FIA?

Owszem. Pod warunkiem ukończenia 16-go roku życia i zgody wyrażonej na piśmie podpisanej przez opiekuna ustawowego.

 

5. Gdzie jest FIA?

Tu znajdziesz informacje o lokalizacji Oddziałów Terenowych FIA. Sprawdź czy nie ma jakiegoś w twojej okolicy. Nie ma? Zbierz 10 osób i załóż swój oddział.

 

6. Jakie umundurowanie obwiązuje w FIA?

W FIA obowiązuje dowolny mundur w kamuflażu „Pantera leśna” taki jaki jest używany w Wojsku Polskim.

 

7. Chciałbym wstąpić do FIA, ale mam już mundur i cały sprzęt w innym kamuflażu niż „Pantera Leśna” Zmiana wszystkiego jest bardzo kosztowna.

Niestety, w FIA obowiązuje unifikacja mundurowa. Musisz go wymienić. Część sprzętu dopuszczona jest olive. Szczegóły w Regulaminie  Mundurowym FIA. Pamiętaj, że mamy zniżki w partnerskich sklepach.

 

8. Piszecie, że nauczycie mnie dowodzić drużyną plutonem i kompanią. Czy to nie przesada?

Aby przekonać się czy rzeczywiście umiemy dowodzić drużyną, plutonem czy nawet kompanią, najlepiej poznać FIA z bliska. Tutaj dowodzenie trwa cały czas, a nie tylko podczas weekendowego działania.
Dowódcy w FIA odpowiadają za wyszkolenie i przygotowanie swoich ludzi i nie polega to tylko na umiejętności ustawienia w szyku ludzi w polu. Praca dowódcy ze swoimi ludźmi trwa przez cały rok.
Proces dowodzenia opiera się na wiedzy z podręczników i szkoleniach z instruktorami zewnętrznymi, a także na doświadczeniach zdobytych podczas dziesiątek imprez, szkoleń, treningów, milsimów etc.

 

9. Ile czasu pochłania działanie w FIA?

Osoby wstępujące do FIA muszą wziąć udział w 1,5 rocznym szkoleniu nazywanym Kursem Bazowym (KB). Szkolenia w ramach KB odbywają się dwa razy w miesiącu. Jeśli nie możesz być na zajęciach to materiał przerobiony na nich musisz nadrobić samodzielnie. Może się zdarzyć, że na egzaminie semestralnym będziesz musiał wykazać się umiejętnościami które były przerabiane na zajęciach na których nie byłeś. W twoim interesie jest, żeby nie opuszczać zajęć. Kalendarz działań FIA znajdziesz tu.

 

10. Podoba mi się to co robicie, ale lata już nie te…

Bez obaw. W FIA znajdują się ludzie którzy 40-kę mają już za sobą. Ograniczeń wiekowych brak. Jeżeli stać Cię na wstanie od komputera i odwagę by wyjść do lasu, nauczyć się czegoś, a do tego przeżyć przygodę, to nie patrz na swój PESEL, tylko dołącz do nas!

 

11. A ile będzie mnie kosztować uczestnictwo w FIA?

Wysokość składki członkowskiej ustala Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia FIA. Na rok 2016 ustalono następujące zasady:
1. Wpisowe – 30 zł. Przeznaczona na koszty wdrożenia nowego członka FIA.
2. Składka roczna  – 120 zł. Przeznaczona na działalność bieżącą oraz zakup sprzętu i wyposażenia oddziałowego. Nowe osoby wstępujące do FIA w Lutym płacą 120 zł, osoby wstępujące w wrześniu 60 zł
3. Szkolenie w ramach kursu bazowego wynosi 75 zł za każdy miesiąc (w wakacje nie ma zajęć)
4. Koszty wyposażenia własnego

 

12. Jakie są koszty zakupu sprzętu który będzie mi potrzebny do działania w FIA?

Na zakup munduru, oporządzenia, akcesoriów, butów, repliki i magazynków trzeba będzie wydać około 2500-3000zł. Nie wszystko jednak kupuje się od razu. W trakcie szkolenia możesz używać zamienników cywilnych (np, śpiwora lub plecaka). Cały sprzęt który jest na liście FIA musisz zgromadzić w trakcie Kursu Bazowego.

 

13. Twierdzicie, że umiecie szkolić – A kto szkoli was?

Nasze umiejętności zdobywamy z najlepszych możliwych źródeł – od praktyków. Szkolili nas i w dalszym ciągu szkolą byli i czynni funkcjonariusze służb mundurowych, żołnierze, instruktorzy walki wręcz i strzelectwa bojowego.

 

14. Czy będąc w FIA będę mógł nauczyć się posługiwać bronią palną?

Jednym z elementów naszego działania jest nauka posługiwania się bronią palną, a następnie trening strzelania bojowego. Szkolenia są dodatkowo płatne, ale za to prowadzone przez profesjonalnych Instruktorów na ciekawych strzelnicach z dostępem do różnego rodzaju broni palnej. Podczas tych treningów absolutnym priorytetem jest bezpieczeństwo, dlatego w FIA od samego początku wpajamy zasadę by nawet replikę traktować jak broń palną. Pozwala to nabyć odpowiednich nawyków, które są niezbędne przy pracy z prawdziwym egzemplarzem. Po odbyciu trzech Warsztatów Taktycznych otrzymasz Podręcznik Strzelectwa Bojowego FIA – materiał wewnętrzny (jeden z kilku).