FIA_1wbpanc

21 grudnia 2012 r. Dowódca 1 Warszawskiej Brygady Pancernej gen. bryg. Andrzej Przekwas zawarł porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem „Fideles et Instructi Armis – Wierni w gotowości pod bronią”, reprezentowanym przez ówczesnego prezesa Piotra Piotrowskiego oraz sekretarza Karola Bandurskiego.
Umowa ta jest finalizacją zapoczątkowanej ponad rok temu współpracy, której źródłem była organizacja gry terenowej „Nuclear Winter Night” na poligonie w Wesołej.

Treść porozumienia w pliku PDF
Informacja na www.wojsko-polskie.pl

Porozumienie ma na celu:

  • pozyskanie społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa,
  • upowszechnianie działalności wolontariackiej na rzecz obrony narodowej,
  • kształtowanie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych i służby wojskowej opinii społeczeństwa poprzez promowanie, kultywowanie i rozpowszechnianie dziedzictwa dorobku, osiągnięć oraz historii 1WBPanc,
  • popularyzowanie wiedzy na temat aktualnych problemów obronności Rzeczypospolitej Polskiej,
  • budowanie w społeczeństwie prestiżu służby wojskowej oraz kształtowania pozytywnego stosunku do wypełniania przez społeczeństwo zadań obronnych w tym promowania 1WBPanc,
  • udostępnienie obiektów szkoleniowych do szkolenia obywateli Rzeczypospolitej Polskiej zapewniającego utrzymywanie ich sprawności fizycznej i umiejętności wojskowych,
  • wychowanie patriotyczne i obronne obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, rozwijanie jej sprawności fizycznej oraz predyspozycji psychicznych do służby wojskowej,
  • upowszechnianie tradycji i historii oręża polskiego, w szczególności historii i dokonań 1WBPanc. oraz jej poprzedników,
  • popularyzowanie wiedzy na temat aktualnych problemów obronności Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Historia jednostki:

WBPanc jest jedną z najstarszych jednostek Wojska Polskiego. Została utworzona w 1943 r. jako 1 pułk piechoty w ramach 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w Sielcach nad Oką. Rozkaz organizacyjny wydany został w maju 1943 r. Po krótkim szkoleniu trwającym ok. 3 miesięcy, pułk przegrupował się w okolice Lenino gdzie w dniach 12 – 13.10.1943 r. stoczył swą pierwszą bitwę. Straty pułku były ogromne. Wynosiły ponad 900 żołnierzy zabitych, rannych i zaginionych. Dalej szlak bojowy pułku wiódł przez Puławy, Dęblin, Warszawę-Pragę – którą żołnierze pułku wyzwolili w dniu 14.09.1944 r., Jabłonnę, Wał Pomorski, Gozdowice. Szlak bojowy 1 pp zakończył udziałem w szturmie Berlina. Po zakończeniu działań wojennych jednostka powróciła do kraju. Stacjonowała w Białymstoku, Warszawie, Legionowie, a od 1957 r. w Wesołej. Jako 1 pułk piechoty jednostka funkcjonowała do 1973 r. Wtedy to w ramach restrukturyzacji została przeformowana w 1 pułk zmechanizowany, a następnie w czerwcu 1994 r. w 1 Brygadę Pancerną.

Decyzją nr 196/MON z dnia 23 maja 2011 roku brygada przejęła dziedzictwo tradycji następujących jednostek:

1 Regiment Pieszy Koronny im. Królowej Jadwigi (XVII w. – 1794)
Pułk 4 Ułanów Zaniemeńskich 1918 – 1939
Dywizja Wielkopolska (1775 -1794)
Dywizja Wielkiego Księstwa Litewskiego (1775 – 1794)
Batalion Legionów Polskich (1797-1801)
Pułk Piechoty (1806-1814)
Dywizja Księstwa Warszawskiego (1807 – 1813)
Pułk Piechoty Liniowej (1815 – 1831)
Brygada Legionów (1914 – 1917)
Pułk Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego (1914 – 1944)
Dywizja Piechoty Legionów (1919 -1939)
Dywizja Piechoty Legionów Armii Krajowej Okręgu Wilno (1942 -1944)
Praski Pułk Piechoty (1943 – 1955)
Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki (1943 -1955)
Warszawska Dywizja Zmechanizowana im. Tadeusza Kościuszki (1955 – 2011)

Źródło: http://www.1bpanc.wp.mil.pl/