Stowarzyszenie FIA funkcjonuje w oparciu o pracę i zaangażowanie jego członków, przydzielonych do poszczególnych Pionów Administracyjnych. Kryterium przydziału są indywidualne predyspozycje członków w oparciu o ich wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe – organizacją zarządzają osoby, które są specjalistami w danej dziedzinie.

obrazek_struktura2
Pion Szkoleń, z wyszczególnionymi Sekcjami Specjalistycznymi, stanowi podstawową bazę dydaktyczną dla członków stowarzyszenia, odpowiadając za standard wyszkolenia i realizując obszerny program szkolenia.
Zarząd Stowarzyszenia FIA wyznacza cele oraz sprawuje kontrolę nad pracą organizacyjną pionów.

 

struktura2