Niedługo odbędzie się piątą edycja Nuclear Winter Night. NWN jest grą poligonową przeprowadzaną z wykorzystaniem replik ASG, osadzoną w realiach postnuklearnej zimy z elementami LARPA-a (life action role playing game). Jest prowadzona pod koniec stycznia, w możliwie najcięższym okresie pogodowym roku by zapewnić jak najtrudniejsze warunki dla uczestników.

Termin: 20170128-29 / 1930-0400
Organizator: Stowarzyszenie FIA
Miejsce: Poligon Wesoła (okolice Warszawy)
Termin zapisów: 20170115 / 2359
Wpisowe: 60 zł
Kontakt: nwn2017@fia.com.pl
Facebook: KLIK
Strona www i zapisy: https://fia.com.pl/nwn-2017/