MELDUNEK MIST.

Meldunek MIST ma za zadanie udzielić jak najbardziej szczegółowych informacji  o stanie rannego i wdrożonych procedurach pomocy w czasie składania meldunku MEDEVAC. W przypadku kiedy stan poszkodowanego zmienia się lub zostają wdrożony nowe procedury ratunkowe należy go aktualizować i przesyłać do lecącego / jadącego zespołu ewakuacji medycznej. Informacje zawarte w tym meldunku w znaczący sposób skracają czas pobytu pojazdu ewakuacji medycznej w zagrożonej strefie, a zarazem dają niezbędną wiedzę dla Ratowników znajdujących się w MEDEVAC-u o stanie poszkodowanych i ich potrzebach.

Nazwa MIST jest akronimem kolejnych linii nadawanych drogą radiową. 

76

Uwagi wstępne

– Dostarcza wszystkich niezbędnych wiadomości na temat stanu poszkodowanego (nie podaje się wieku, płci, imienia czy nazwiska rannego)
– Jest nadawany od razu po nadaniu meldunku MEDEVAC
– Nadaje się oddzielny meldunek dla każdego z poszkodowanych (dla uproszczenia nadaje się prostą numerację poszkodowanych #1 #2 #3 ect.)
– Kiedy stan rannego ulega zmianie, należy jeszcze raz nadać cały meldunek do TOC-u  (Tactical Operations Center) – Informacje są nadawane do TOC-u, który przekazuje meldunek medykom w MEDEVAC-u.
– Każda linia jest oddzielana frazą „LINE 1-4  – M/I/S/T” lub w polskiej wersji “LINIA 1-4 –  M/I/S/T”, gdzie za litery podstawiany jest alfabet fonetyczny NATO, np. „LINE 1 – Mike”

Manual nadawania meldunku MIST

Do sporządzeniu meldunku niezbędny jest zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi szablon. Prezentowany przez nas wzór stworzył FIA Struś – warto zauważyć, że meldunek MEDEVAC jest połączony z meldunkiem MIST.

O meldunku MEDEVAC możesz przeczytać tutaj: MELDUNEK MEDEVAC

image09

1.    Mechanism of injury – Mechanizm urazu

W tej linii podajemy mechanizm urazu (przyczynę urazu).

Najczęstsze przyczyny obrażeń odnoszonych na polu walki określono poniżej:

Penetrating Obrażenia penetrujące
a) GSW – Gun Shot Wound Rana postrzałowa
b) Knife Obrażenia zadane nożem
c) Frag Odłamek 

 

Blunt:   Urazy ,,tępe”
a) MVA  (Motor Vehicle Accident) Wypadek samochodowy
b) Fall Upadek z wysokości
MINE/IED Mina/ IED
RBC – Rad Bio Chem Radioaktywne/Biologiczne/Chemiczne
Blast Wybuch
Crush injury Zmiażdżenie
Medical  Obrażenia,,cywilne”
a) Bite Ukąszenie
b) Sting Użądlenie
c) Cold Wychłodzenie
d) Heat Przegrzanie

2.    Injury sustained – Odniesione urazy 

W drugiej linii, należy podać jakie dokładnie obrażenia odniósł ranny.

GSW (Gun Shot Wound) Rana postrzałowa
Eye Trauma R/L Uraz oka P/L
Puncture Rany Kłuta
Deformity Deformacja
Laceration Rana Szarpana
Incision Rana Cięta
Burn + TBSA % Poparzenia + % powierzchni ciała
Fracture Złamania
Bleeding Krwawienie
Hematoma Krwiak
Amputation Amputacja
Open pneumothorax Odma wentylowa
Tension pneumothorax Odma prężna
Evisceration Wytrzewienie

UWAGA: Należy dodać jakiej części ciała dotyczy obrażenie np. postrzał prawej ręki będzie przetłumaczony jako – GSW Arm R (right).

73

3.      Signs and symptoms  – Parametry życiowe

W tej linii podajemy paramtery życiowe danego rannego z zaznaczeniem czasu, w jakim zostały określone. Poszkodowany powinien być w miarę możliwości ciągle kontrolowany (pomiar parametrów życiowych) w celu zaobserwowania ewentualnego pogorszenia jego stanu.

Time Czas (w którym dokonano określenia parametrów)

AVPU Skala AVPU
a)  Alert Przytomny
b)  Verbal stimulus Reaguje na głos
c)  Painful stimulus Reaguje na ból
d) Unresponsive Nie przytomny
PULSE                            Ilość uderzeń serca na minute
RESPIRATION                        Ilość oddechów na minute
BP (Blood Pressure)  Ciśnienie Krwii
SPO2% Satruracja

 

Airway Drogi Oddechowe
a) Intact Drożne
b) Obstructed   CORRECTED Yes/No Niedrożne (Udrożnione tak/nie)
Breathing                                                     Czynności oddechowe
a) Normal W normie
b) Labored  CORRECTED Yes/No Zaburzone (Opanowane tak/nie)
Bleeding Control Kontrola krawienia
a) Minimal Małe
b) Massive CONTROLLED Yes/No Masywne  (Opanowane tak/nie)
Pain Ból
Back Plecy
Head Głowa
Neck Szyja
Chest Klatka piersiowa
Abdomen Brzuch
Pelvis Miednica
Extremity Kończyna

4.       Treatment given – Zastosowane leczenie

Czwarta linia odpowiada za podanie TOC-owi informacji o zastosowanych procedurach ratowniczych i wykonanych zabiegach.

Tourniquet (#___) ARM L/R  LEG L/R Opaska uciskowa (# (liczba)) Ręka L/P Noga L/P
Hemostatics Opatrunki hemostatyczne
CRoC Combat Ready Clamp
Pressure Dressing Opatrunek uciskowy
Wound Pack Pakowanie rany gazą
Splinting – ARM L/R LEG L/R Usztywnienie kończyny (ręka L/P, noga L/P)
NPA  (Nasopharyngeal airway) Rurka nosowo – gardłowa
Chest Seal (#___) Opatrunek okluzyjny/wentylowany (#liczba)
ET Tube Intubacja
SGA (Supraglottic airawy) Maska krtaniowa
Cric   (Cricothyroidotomy) Konikotomia
NeedleD Odbarczenie odmy
Chest tube Drenaż opłucnej
IV – IO – IM Dojście dożylne (IV) / Dojście doszpikowe (IO) / Zastrzyk domięśniowy (IM)
NS (Normlal Saline) 500 1000 1500 Sól fizjologiczna 500 1000 1500 ml
HEX 500 1000 Hextend-u 500 1000 ml
Blood tans (# unit) Transfuzja krwi (#liczba jednostek podanej krwii)
Hypothermia prevention Zabezpieczenie przed hipotermią

 

Pain (Drugs –  dose – route of administration – time) Leki przeciwbólowe (Lek – dawka – sposób podania – czas)
a) Fentanyl Fentanyl
b) Morpihne Morfina
c) Ketamine Ketamina

 

ABX  (antibiotics) (Drugs – time – dose – route) Antybiotyki (Lek – dawka – sposób podania – czas)
a)  Invanz Invanz
b)  Avelox Avelox

 

TXA (tranexamic acid)(dose – route of administration – time) Kwas traneksamowy  (Dawka – sposób podania – czas)
OTHER (Drugs – dose – route of administration – time) Inne (Lek – dawka – sposób podania – czas)

 74

Przykładowy meldunek

Podczas patrolu pod nogami żołnierza wybucha IED, ma urwaną kończynę dolną prawą. Oddział przyjął kryptonim WILK, częstotliwość wywołania MEDEVAC-u to FM35750. Lokalizacja lądowiska to 54324 29321, lądowisko będzie oznaczone granatem dymnym.

DUSTOFF, DUSTOFF this is Wilk…
DUSTOFF I HAVE A MEDEVAC REQUEST. OVER.
Ryś to Wilk, odbiór;
Wilk tu Ryś, odbiór;
Ryś, meldunek MEDEVAC odbiór;
Wilk, przyjąłem odbiór;
Ryś,
LINIA 1 54324 29321
LINIA 2 FM35750, WILK, PLAINTEXT
LINIA 3 1A
LINIA 4 A
LINIA 5 1L
LINIA 6 P
LINIA 7 B
LINIA 8 A
LINIA 9 N/A
Ryś tu Wilk, meldunek MIST #1 odbiór;
Ryś,
LINIA 1 M – Mina/IED
LINIA 2 I – Amputacja prawej nogi
LINIA 3 S – Czas -1255, Przytomny, Masywny krwotok – opanowany, Drogi oddechowe  – drożne, Czynności oddechowe – w normie,  Puls – 120, Oddech – 20 Ciśnienie krwi – 80/P  , Saturacja 92%. Ból – kończyny prawej dolnej.
LINIA 4 T – Opaska uciskowa(#1 czas 1245) prawa noga, folia NRC,  IV – HEXTEND 500, środki przeciwbólowe KETAMINA (20mg – IV – 1250 )
Jak mnie zrozumiałeś? Odbiór;
Wilk, tu Ryś przyjąłem, oczekuj na MEDEVAC-a, bez odbioru.

Wersja po angielsku:

DUSTOFF, DUSTOFF THIS IS WOLF…
DUSTOFF I HAVE A MEDEVAC REQUEST. OVER.
Lynx, this is Wolf, over;
Wolf, this is Lynx, over;
Lynx, I have a MEDEVAC request, over;
Wolf, roger that, over;
Lynx
LINE 1 54324 29321
LINE 2 FM35750, Wolf, PLAINTEXT
LINE 3 1A
LINE 4 A
LINE 5 1L
LINE 6 P
LINE 7 B
LINE 8 A
LINE 9 N/A
Lynx, this is Wolf, MIST Report#1 over;
Lynx,
LINE 1 M – MINE/IED
LINE 2 I – Amputation right leg
LINE 3 S – Time 1255, Alert, Massive bleeding – controlled, Airway – Intact, Breathing – Normal, Pulse – 120, Respiration – 20, Blood pressure – 80/P, Oxygen saturation – 92%, Pain right leg.
LINE 4 T – Tourniquet (#1 time1245) Right Leg, Hypothermia Prevention, IV – HEXTEND 500, Pain KETEMINE (20mg– IV – 1250)
How copy my last? Over.
– Roger Wolf, solid copy, stand-by for inbound MEDEVAC plan. Dustoff out;

 Konkluzja

Znajomość Meldunku MIST, zarządzeniem  Komitetu TCCC, jest wymagana od każdego członka oddziału. Każdy więc powinien zaznajomić się z jego budową oraz podstawowymi zwrotami używanymi podczas nadawania meldunku. Informacje o poszkodowanym w znacznym stopniu skracają czas niezbędny do udzielenia pomocy przez medyków w MEDEVAC-u.

FIA Dzik

3943

 72

Artykuł powstał przy wsparciu Instruktorów firmy EAGLE-MED SYSTEM
(Consulting Managers – Wir & S.).

62864_138391782874159_7278265_n
https://www.facebook.com/EagleMedSystem?fref=ts
http://e-m-s.pl/

Niniejszy artykuł podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Publikowanie całości, wybranych zdjęć lub fragmentów artykułu jest dozwolone wyłącznie w przypadku podania ich źródła.

Comments are closed.