TC3 Casuality Card – Karta Rannego TCCC

Poniższy artykuł będzie dotyczył wypełnienia Karty Rannego TCCC – (TC3 Casuality Card). Istnieje wiele rodzajów oraz wersji podobnych kart – Karta opisywana poniżej jest określona w wytycznych TCCC i jest obecnie obowiązującym wzorem wśród m.in. Wojsk Specjalnych.

karta ran x2

 Uwagi wstępne:

– Kartę sporządza się na przełomie II (TFC) i III (TEC) fazy TC3 („at the evac site”) – czyli Tactical Field Care oraz Tactical Evacuation Care.
– Ma za zadanie w maksymalnym stopniu przekazać informację o poszkodowanym załodze MEDEVAC-a, a potem lekarzom w szpitalu.
– Dane zawarte w Karcie w bardzo dużym stopniu pokrywają się z Meldunkiem MIST.
– Karta Rannego powinna być niezbędnym wyposażeniem  IFAK-a każdego członka oddziału.
– Karta powinna być przewleczona sznurkiem lub cienkim drutem, żeby można było przywiązać ją do rannego (np. za stopę).
– Oddziałowy Medyk powinien cały czas aktualizować Karty używane w oddziale na najnowsze rekomendowane wersje (Aktualna wersja DD from 1380 – MAR 2014).
– Marker, którym pisze się po karcie powinien być wodoodporny i odporny na ścieranie.
– Wypisz  możliwie wszystkie informacje jakie posiadasz o stanie rannego.
– Karta jest stworzona w taki sposób, że w sytuacji kiedy nie wiesz co robić dalej ona sama poinstruuje Cię dalej. Została opracowana aby w sytuacjach stresowych lub szoku można było ją intuicyjnie uzupełnić.
– Wszystkie najpotrzebniejsze informacje zaznacza się znakiem “X” lub w inny podany sposób.
– Po uprzednim zapoznaniu się z Kartą – czas jaki jest potrzebny do jej wypełnienia nie przekracza 2 minut.
– Osoby, opiekujące się rannym, w późniejszych fazach opieki mogą dokonywać niezbędnych zmian na Karcie.
– Ważne jest aby wypełniona Karta była cały czas blisko poszkodowanego.

Dane rannego

Każdy powinien przed wyruszeniem na zadanie wypełnić podstawowe informację na swojej Karcie tzn.:Karta Ran #1 -1

Battle Roster – Numer polowy – Należy wpisać pierwsze litery imienia i nazwiska oraz 4 ostatnie liczby ID posiadacza Karty np. John Smith o ID 123-12-1234 będzie wyglądać następująco – JS1234. W Polsce zamiast ID wykorzystuje się numer PESEL, a więc “Battle Roster” Jana Kowalskiego z numerem PESEL 1234556789 będzie wyglądał – JK6789.
NAME (Last,First) – Nazwisko, Imię.
LAST 4 – Cztery ostatnie liczby ID/PESEL posiadacza Karty.
Gender – Znakiem “X” wybieramy płeć – M (Male – Mężczyzna) oraz F (Female – Kobieta).
Service – Właściciel wpisuje rodzaj wojska w jakich służy np. USMC, USAF etc. – w Polsce (SL – Siły Lądowe – Land Force (LF), SP – Siły Powietrzne – Air Force (AF), MW – Marynarka Wojenna – Polish Navy (PN), WS – Wojska Specjalne – Special Force (SF)) lub US CIV analogicznie POL CIV dla cywila.
Unit – Posiadacz Karty wpisuje jednostkę do której należy.
Allergies – Alergie – Właściciel Karty zobowiązany jest wpisać informację na jaki lek jest uczulony, jeśli potencjalny ranny nie jest uczulony, lub nie posiada informację na temat alergii wpisuję “NKDA” – (No Known Drug Allergies).

Należy pamiętać o wpisaniu na drugiej stronie ponownie „BATTLE ROSTER-U”.

Wstępne informacje:

Medyk wypełniając Kartę zaczyna od:Karta Ran #1 -2

Evac Category (Urgent, Priority, Routine) – Priorytet Ewakuacji (Pilny – 2h, Priorytetowy – 4h, Rutynowy – 24h)
Date – Data, w której poszkodowany został ranny (uległ zranieniu). Format daty jest następujący DD-MMM-YY – np. 6 luty 2015 będzie wyglądał następująco: 06-FEB-15. Należy pamiętać, iż miesiące zapisujemy 3 literowymi skrótami po angielsku.
Time – Godzinę, w której ranny został poszkodowany,  podajemy w systemie HHMM, na koniec dodajemy literkę “Z” jeśli czas jest podawany dla strefy ZULU lub “L” jeśli zapiszemy godzinę, która obowiązuje w lokalnej strefie.

Medyk powinien pamiętać o ponownym zaznaczeniu na drugiej stronie Priorytetu Ewakuacji.

Informacje dotyczące rannego

Mechanizm urazu – “Mechanism of injury”

Właściwy do danej sytuacji mechanizm urazu zaznaczamy znakiem “X”, jeśli nie ma na Karcie właściwego mechanizmu należy ręcznie wpisać odpowiedni mechanizm urazu.

GSW Rana postrzałowa
Artillery Artyleria
Burn Poparzenie
Fall Upadek
MVA Wypadek samochodowy
Landmine Mina
IED Improwizowany Ładunek Wybuchowy
Grenade Granat
RPG Granatnik

Karta Ran #1 -3

Obrażenia rannego – “Injury”

Karta Ran #1 -4

W tej chwili rozpoczynamy uzupełniać Kartę na podstawie stanu rannego. Jak można zauważyć widnieje napis “Injury ” – o czym to świadczy? To znaczy, że zaczynamy przelewać Meldunek MIST na Kartę TCCC.

– Rysunek musi być prosty i czytelny, aby osoba która będzie ją czytać była szybko zorientowana o urazach rannego.
– Pierwszym zadaniem jest zaznaczenie na rysunku ludzkiego ciała stopnia obrażeń oraz ich lokalizacje.

Sposoby zaznaczania ran na grafice:

GSW – znak “X” w miejscu postrzału – MUSIMY PAMIĘTAĆ O RANIE WYLOTOWEJ.
Amputacje – zakreskowanie kończyny, która została urwana/odcięta/zmiażdżona itp. obok amputowanej kończyny dopisujemy literę “A”.
Poparzenia – zaznaczamy okręgiem powierzchnię ciała, która uległa poparzeniu. Obok dopisujemy literę “B” oraz TBSA czyli procent poparzenia ciała.
Inne –  np. złamania, obok kończyny u której podejrzewamy złamanie dopisujemy literę “F” oraz zaznaczamy kość.

Później zaznaczamy informację o założonej Opasce (Tourniquet), w tej wersji Karty na każdą opaskę przypada jedna tabelka, wpisujemy rodzaj opaski (CAT, SOFTT-W) oraz czas jej założenia (taki sam jak ten, który zapisany jest na opasce/ciele rannego).

Poniżej kilka przykładów:

1) Podejrzenie złamania prawego ramienia oraz poparzenie przedniej strony lewego uda wraz z genitaliami:

Przykłady obrażeń #1 001

2)Rana postrzałowa (GSW) klatki piersiowej z raną wylotową oraz rana postrzałowa (GSW) lewej łydki:

przykład obrażeń #2 001

Parametry życiowe – “Signs and Symptoms”

Po opisaniu urazów rannego, nadeszła pora na wpisanie do Karty informacji o jego stanie i paramerach życiowych.

W tym momencie widzimy tabelkę podzieloną na poszczególne parametry życiowe oraz na kilka godzin pomiarów. Odpowiednie wskazania należy wpisać ręcznie na poszczególnie wyznaczone miejsca w tabeli.

Time  – Czas (w którym dokonano określenia parametrów):

AVPU Skala AVPU
a)  Alert Przytomny
b)  Verbal stimulus Reaguje na głos
c)  Painful stimulus Reaguje na ból
d) Unresponsive Nieprzytomny 
PULSE  (Rate + Location) Liczba uderzeń serca na minutę + Miejsce z którego był pobierany odczyt
RESPIRATION Liczba oddechów na minutę
BP (Blood Pressure) Ciśnienie Krwi
SPO2% Saturacja

Pain – Ból w skali 0-10:  

0 – None – BrakKarta Ran #1 -5
1 – Very –  Bardzo lekko odczuwalny ból np. ukąszenie komara – przez większość czasu nie myślisz o nim.
2 – Discomforting – Powodujący dyskomfort – taki ból podobny jest do ścisnięcia dwóch fałdów skóry.
3 – Tolerable – Akceptowalny – Taka skala odpowiada uderzeniu w nos lub silnemu skaleczeniu, zazwyczaj lekarz podaje środki przeciwbólowe, można się do niego przyzwyczaić.
4 – Distressing – Ból podobny do użądlenia przez pszczołę
5 – Very Distressing – Stan taki jak przy skręceniu kostki, człowiek przestaje normalnie funkcjonować, możliwe tymczasowe zaburzenia osobowości.
6 – Intense – Silny ból, tracimy realne poczucie zmysłów.
7 – Very Intense- Podobny jak poziom 6 jednak całkowice dominuje już nad zmysłami przez około połowę czasu odczuwania bólu – porównywany do średniej migreny.
8 – Horrible – Ból tak silny jak poród lub silna migrena, mogą nachodzić myśli samobójcze, niemożność jasnego myślenia – może spowodować zmiany osobowości.
9- Excruciating Unbearable – Ten poziom porównuje się do raka gardła, ranny domaga się zakończenia życia lub desperackich kroków (niezważając na skutki) tylko aby skończyć czuć ból.
10 – Unimaginable Unspeakable – Ból powodujący utratę przytomności, większość ludzi nigdy nie zaznała takiego bólu.

Zastosowane leczenie – Treatments

Dzięki tej części Karty, medycy bądź lekarze mogą odczytać jakie wdrożono procedury ratownicze oraz jakie wykonano zabiegi.

Zastosowaną opcję zaznaczamy poprzez zaznaczenie znakiem “X” odpowiedniej kratki, oraz dopisujemy ręcznie rodzaj opatrunku lub zabiegu.

Etap podzielony jest na cztery części:

Karta Ran #2 -1

1) C – Bleeding Control ( Kontrola krwawienia)

Extremity- TQ (Tourniquet) Opaska uciskowa na kończynie
Junctional – TQ (Tourniquet) Opaska typu „Junctional” np. AAJT
Pressure-Dressing Opatrunek uciskowy
Hemostatics Dressing  (type) Opatrunek hemostatyczny (rodzaj – np. Combat Gauze)

2) A – Airway (Drogi oddechowe)

Intact Drożne
NPA  (Nasopharyngeal airway) Rurka nosowo – gardłowa
Cric  (Cricothyroidotomy) Konikotomia
ET Tube Intubacja
SGA (Supraglottic airawy) Maska krtaniowa

3) B – Breathing – (Czynności oddechowe)

O2 Podanie tlenu
NeedleD Odbarczenie odmy
Chest Seal Opatrunek okluzyjny/wentylowany
Chest Tube Drenaż opłucnej

4) C – Circulation – Krążenie

Jesteśmy w miejscu gdzie widzimy dwuwierszową tabelkę złożoną także z czterech kolumn:

Wypisane są w odpowiedniej kolejności – NAME – VOLUME – ROUTE – TIME.

Taki zapis informuje nas, że należy wpisać w odpowiednich polach: nazwę medykamentu, ilość, sposób podania oraz czas jego podania.

 Warto przypomnieć tzw. “Route of administration” czyli sposób podania leku:Karta Ran #2 -2

IV – Wkłucie Dożylne
IO – Wkłucie Doszpikowe
IM – Zastrzyk Domięśniowy
SQ – Zastrzyk Podskórny
SL – Podanie leku pod język
PO – Podanie Doustnie
PR – Podanie medykamentów przez odbyt

Wiersze są podzielone na:

1)Fluid – Płyny
– Sól Fizjologiczna – NS
– Hextend – HEX
– Mleczan Ringera – LR
– HAES 6%
– Plassma-Lyte A
– PWE

2) Blood Product – Produkty krwiopochodne i krew

– Krew (w polu NAME należy podać grupę krwi, zazwyczaj podaje się grupę O RH-)
– Osocze + Czerwone krwinki w stosunku 1:1 – (plasma + PRBCs)

5) Meds – Leki

Widzimy trzy wierszową tabelkę z czteroma kolumnami:

Kolumny są wypisane w odpowiedniej kolejności – NAME – VOLUME – ROUTE – TIME.

Taki zapis informuje nas, że należy wpisać w odpowiednich polach: nazwę medykamentu, ilość, sposób podania oraz czas jego podania.

Wiersze podzielone są natomiast na:

Analgesic Leki przeciwbólowe (np. Ketamina, Morfina)
Antibiotic (ABX) Antybiotyki (np. Ertapenem, Moxifloxacin)
Other Inne (np. TXA)

6) OTHER – Inne:

Osoba, która uzupełnia Kartę zaznacza znakiem “X” inne wprowadzone procedury ratownicze takie jak:

Combat Pills Zestaw medykamentów, które znajdują się w IFAK-u.
Eye Shield Opatrunek osłonowy zakładany na gałkę oczną (należy zaznaczyć odpowiednio R – dla prawej gałki lub L – dla lewej gałki).
Splint Usztywnienie kończyny.
Hypothermia Prevention Ochrona przed hipotermią za pomocą zestawu HPMK/Helios lub innych.

Na końcu znajduje się pole “Type”, musimy wpisać w nim rodzaj systemów zapobiegania przed hipotermią np. HPMK /BLIZZARD / HELIOS. 

Z powodu ograniczeń strony grafiki dla punktów 5) i 6) prezentujemy poniżej w odpowiedniej kolejności od lewej.

Karta Ran #2 -3Karta Ran #2 -4

AdministracjaKarta Ran #2 -5

Jesteśmy już na samym końcu „białej taktyki” TCCC.

Dochodzimy do pola “Notes”, jest to miejsce w którym możemy wpisać wszelkie inne informację, których nie dało się wpisać/zaznaczyć w poprzednich etapach wypełniania Karty.

 

Ostatnią rzeczą do wypełnienia to Twoje personalia (Imię i Nazwisko), służy ona do tego aby ludzie, którzy będą udzielać dalszej pomocy mogli mieć kontakt z osobą która uczestniczyła bezpośrednio w udzielaniu pomocy rannemu, oraz “LAST 4” First Responder’a czyli Twoje ostatnie 4 liczby ID.

Przykładowa Karta Rannego

Zaprezentujemy prawidłowo zapisaną Kartę Rannego – do tego celu wykorzystamy przykład z poprzednich artykułów o Meldunkach: MEDEVAC oraz MIST.

Podczas patrolu pod nogami żołnierza wybucha IED, ma urwaną kończynę dolną prawą. Jego personalia to Jan Kowalski – numer PESEL – 801203022 – ranny nie jest na nic uczulony – służy w Wojskach Specjalnych – jednostka to fikcyjny „VIS”.

Oto meldunek MIST:

Lynx, this is Wolf, MIST Report#1 over;
Lynx,
LINE 1 M – MINE/IED
LINE 2 I – Amputation right leg
LINE 3 S – Time 1255, Alert, Massive bleeding – controlled, Airway – Intact, Breathing – Normal, Pulse – 120, Respiration – 20, Blood pressure – 80/P, Oxygen saturation – 92%, Pain right leg.
LINE 4 T – Tourniquet (#1 time1245) Right Leg, Hypothermia Prevention, IV – HEXTEND 500, Pain KETEMINE (20mg– IV – 1250)
How copy my last? Over.

Oto gotowa Karta Rannego:

tccc 2 2222

Karta Rannego do wydrukowania

Opisaną powyżej Kartę możesz pobrać  i śmiało wydrukować z tego pliku:

Karta_Rannego_do_wydrukowania

Konkluzja

Prawidłowo uzupełniona Karta Poszkodowanego w znacznym stopniu skróci czas potrzebny na rozeznanie się o stanie poszkodowanego, Karta pozwala na szybką analizę stanu rannego co przekłada się na błyskawiczne wprowadzenia następnych procedur ratowniczych czy podaniu następnych leków. Informację na Karcie pozwalają na uniknięcie podania złych leków bądź ich przedawkowanie, co mogłoby zaszkodzić naszemu rannemu.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące wypełniania Karty TC3, napisz na adres: sekcja.medyczna@fia.com.pl

FIA DZIK

3943

Artykuł powstał przy wsparciu Instruktorów firmy EAGLE-MED SYSTEM
(Consulting Managers – Wir & S.).

https://www.facebook.com/EagleMedSystem?fref=ts
http://e-m-s.pl/

62864_138391782874159_7278265_n

Niniejszy artykuł podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.Publikowanie całości, wybranych zdjęć lub fragmentów artykułu jest dozwolone wyłącznie w przypadku podania ich źródła.