Szkolenie dla Klas Wojskowych 04-07.10.2015

W dniach 4-7 października  2015 r. Stowarzyszenie FIA – Wierni w gotowości pod bronią przeprowadziło szkolenie podstawowe dla klas wojskowych z warszawskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Waldemara Milewicza, które odbyły się w miejscowości Kurnędz koło Sulejowa.

Podstawowym celem szkolenia była integracja wewnątrzklasowa oraz wypracowanie struktury dowodzenia na wzór wojskowej z wytłumaczeniem ról i obowiązków poszczególnych szczebli dowodzenia.

Szkolenie rozpoczęło się w niedzielę wieczorem od apelu i ogniska integracyjnego. Podzieleni na  plutony kursanci przystąpili do bloków szkoleniowych w poniedziałek od 06:00. Harmonogram zajęć pierwszego dnia zawierał ćwiczenia z musztry. Uświadomiły one zebranym, jak ważne jest to narzędzie dowódcy – usprawnia organizację i wprowadza dryg wojskowy wzmacniając zarazem integralność i współpracę w pododdziałach.

done_P1930467

Kolejnym blokiem było szkolenie z zagadnień czerwonej taktyki, instruktorzy zaznaczyli różnice w udzielaniu pierwszej pomocy na polu walki od ratownictwa cywilnego. Zaprezentowano sprzęt medyczny, którym dysponują obecnie żołnierze na poziomie indywidualnym (IFAK – Individual First Aid Kit). Po wstępie teoretycznym i prezentacji, kursanci przystąpili do ćwiczeń praktycznych z zakresu stosowania opaski uciskowej oraz ewakuacji rannych z pola walki, stosując techniki indywidualne i zespołowe z wykorzystaniem noszy miękkich.

Kolejnym etapem szkolenia były warsztaty z topografii i nawigacji w terenie. Uczestników przeszkolono z podstaw wykorzystania przyrządów i urządzeń nawigacyjnych (busola), systemów współrzędnych, umiejętności posługiwania się mapą (skala, znaki topograficzne, wyznaczanie azymutu i marszruty), po szkoleniu teoretycznym przystąpiono do ćwiczeń w terenie z wykonywania i poruszanie się według „jodełki”.

Ostatnim zagadnieniem pierwszego dnia, na które położony był szczególny nacisk, było bezpieczne posługiwanie się bronią – instruktorzy FIA zapoznawali uczniów z zasadami BLOS (Broń – Lufa – Otoczenie – Spust). Przećwiczono rozkładanie i składanie broni palnej, komendy wydawane na strzelnicy oraz strzelanie na sucho.

Pierwszym blokiem szkoleniowym drugiego dnia były postawy strzeleckie i zasady bezpieczeństwa posługiwania się bronią w zespole. Następnie omówiono i przećwiczono musztrę bojową, obejmującą zagadnienia taktyczne z działaniem zespołowym (poruszanie się skokami, stosowanie się do komend, natarcie/wycofanie drużyną) i na poziomie plutonu (marsz administracyjny, reakcja na kontakt, procedury rozpoznania swój/obcy, obrona okrężna).

done_P1930323

Po południ omówione zostały zagadnienia rozkazu bojowego, planowania działań oraz stawiania zadań poszczególnym szczeblom pododdziału. Na koniec dnia  przystąpiono do realizacji scenariuszy bojowych (jeden odbył się w warunkach nocnych), z zagadnień obrony i natarcia. Dowódca plutonu pod okiem instruktora FIA sformułował Rozkaz Bojowy, przeprowadził odprawę i postawił zadania poszczególnym pododdziałom. Każde działanie zostało podsumowane w odprawie końcowej w celu wyciągnięcia wniosków przez uczestników, którzy realizowali bloki szkoleniowe z wykorzystaniem replik broni palnej.

Kursanci udali się na strzelnicę Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, gdzie odbyły się zajęcia z wykorzystaniem broni palnej (kbk AKMS i pistolety Glock 17) pod okiem certyfikowanych instruktorów strzelectwa. Uczestnicy zaliczali kolejne stanowiska, których celem było sprawdzenie przyswojonej wiedzy z zakresu posługiwania się bronią w warunkach stresowych (zasady BLOS). Strzelanie odbyło się na dystansach 15m z postawy stojącej z broni krótkiej ( Glock 17 ) oraz 30m z postawy leżącej z broni długiej ( kbk AK ). Po zakończonym strzelaniu każdy z uczestników mógł skonsultować swoje wyniki. Równolegle do strzelań trwały ćwiczenia z obsługi broni palnej oraz ćwiczenia z musztry.

done_P1930594

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach zadania zleconego Ministerstwa Obrony Narodowej na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Szkolenie dla uczniów klas wojskowych z Zespołu Szkół nr 7 w Warszawie.

Logo_MON Wojsko-Polskie-logo-Pagowski-2009