Spotkanie FIA z 3. Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą (3. GPR) 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego

Dnia 10. lipca na terenie Jednostki Wojskowej nr 4658, przy lotnisku w Balicach (k. Krakowa) miało miejsce spotkanie członków organizacji FIA z przedstawicielami 3. GPR. Głównym celem zebrania było zapoznanie się z profilem działalności obu stron w regionie oraz wymiana doświadczeń z zakresu ratownictwa. W spotkaniu brała również czynny udział grupa wyszkolonych ratowników z ramienia Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP Kęty) specjalizująca się w działaniach ratunkowych SAR (ang.: search and rescue).

0 2 01 1

Lotnicy goszczącej jednostki wygłosili prelekcję n/t poszukiwania, wyboru, a następnie zabezpieczenia improwizowanych lądowisk dla śmigłowców oraz naprowadzania nań ów statków powietrznych. Wiązało się to z podaniem szeregu wytycznych, jakimi należy się kierować w trakcie wykonywania tych czynności, które w znacznym stopniu ułatwiają podejście oraz zwiększają bezpieczeństwo załogi i otoczenia. W dalszej częsci szkolenia przedstawiciele Sekcji Medycznej FIA przybliżyli uczestnikom działalność organizacji w sferze czerwonej taktyki, w tym procedury TCCC (ang.: tactical combat casualty care), czy też techniki CLS (ang.: combat lifesaving).

DSC_1521 (Kopiowanie)  DSC_1571 (Kopiowanie) DSC_1569 (Kopiowanie) DSC_1524 (Kopiowanie)

Kolejnym, równie istotym punktem było zaprezentowanie przez ratowników 3. GPR sprzętu medycznego i ratowniczego, m. in. koszy, płacht ratowniczych, desek ortopedycznych. Następnie uczestnikom zostały przedstawione wykorzystywane maszyny, tj. śmigłowce Mi-2 oraz Mi-8, wraz ze stosowanymi na nich technikami linowymi (podejście do poszkodowanego, jego ekstrakcja, jednoczesna asekuracja etc.).

Całość wydarzenia została uwieńczona pamiątkowym zdjęciem grupowym oraz obustronnym zapewnieniom o kontunuowaniu spotkań.

DSC_1602 (Kopiowanie) DSC_1606 (Kopiowanie) DSC_1611 (Kopiowanie)

  1. 3. Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza to jednostka utworzona w roku 2009. Jest ona samodzielną strukturą wojskową szczebla oddziału przeznaczoną do realizacji zadań poszukiwawczo-ratowniczych w obszarze lądowym RP i zadań SAR w obszarze przygranicznym państw sąsiednich. Jedno z głównych zadań wykonywanych przez 3. GPR to “utrzymywanie w gotowości sił i środków w systemie narodowego ratownictwa lotniczego poprzez pełnienie dyżurów ratowniczych” oraz “wydzielanie sił i środków ratownictwa lotniczego w sytuacjach zagrożenia w ramach Unii Europejskiej na terenie Europy”[1].

DSC_1588 (Kopiowanie)DSC_1589 (Kopiowanie)DSC_1593 (Kopiowanie)

Źródła:

[1] – http://www.3sltr.wp.mil.pl/pl/25.html