W dniach 13-14 czerwca 2015 r. w województwie lubelskim odbędą się ćwiczenia Federacji Organizacji Proobronnych. Organizatorami są członkowie założyciele FOP – Stowarzyszenie FIA oraz Legia Akademicka. Miejscem dwudniowej symulacji militarnej będą Lasy Kozłowieckie, zaś Punkt Dowodzenia i Koordynacji umieszczony będzie w miejscowości Nasutów.

Dwójka członków założycieli organizuje wspólne ćwiczenia na terenie województwa lubelskiego. Do symulacji zostali zaproszeni również przedstawiciele pozostałych organizacji założycielskich Federacji. W trzydziestogodzinnym ciągłym ćwiczeniu weźmie udział około 200 osób.

Całością działań będzie kierował wspólny sztab obu organizacji z udziałem przedstawiciela Pełnomocnika MON ds. Społecznych inicjatyw Proobronnych. W ramach ćwiczeń zostanie wykorzystany system geolokalizacji oddziałów, łączność dalekiego zasięgu oraz pojazdy wojskowe. Uczestnicy będą używać pneumatycznych replik broni. Strony będą realizować następujące działania: działanie skryte, przenikanie, realizacja, zasadzki, odrywanie się od pościgu, patrole piesze i kołowe, prowadzenie konwojów. Zadaniem jednej ze stron jest zablokowanie szlaków komunikacyjnych lokalnego garnizonu. Symulacja ma na celu przećwiczenie przez każdą ze stron, swoich struktur w danym modelu działania.  Wspólne szkolenie ma na celu wzajemne zgrywanie podległych pododdziałów.

***

Federacja Organizacji Obronnych
Zawiązana została 21.03.2015 r. podczas Kongresu Organizacji Proobronnych i Szkół Mundurowych  przez pięć związków strzeleckich, Legię Akademicką oraz Stowarzyszenie FIA. Na czele Federacji  stoi Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej /gen. dyw./ prof. Bogusław Pacek. Konsolidacja organizacji proobronnych ułatwi współpracę i szkolenie przy pomocy  Sił Zbrojnych RP. Federacja ma tworzyć system proobronny państwa i wytyczone cztery główne cele: wsparcie systemu obronnego państwa, udział w zarządzeniu kryzysowym, kształtowanie postaw patriotyczno-obronnych młodzieży i prowadzenie działalności edukacyjno-obronnej. Obecnie tworzy ją siedem najliczniejszych organizacji: Związek Strzelecki Organizacja Społeczno-Wychowawcza „Strzelec”, Związek Strzelecki „Strzelec”, Związek Strzelecki „Strzelec” im. Józefa Piłsudskiego, Związek Strzelecki „Strzelec” Wągrowiec, Związek Strzelecki, Stowarzyszenie Instruktorów Legia Akademicka w Lublinie oraz Stowarzyszenie FIA. Jednakże, jak podkreśla jej Prezes prof. Pacek otwieramy się na inne organizacje, którym przyświecają te same cele co federacja zapisała w swoim statucie.

Dziennikarze zainteresowani udziałem w szkoleniu proszeni są o kontakt podany poniżej
Kontakt dla mediów:
Karol Bandurski, prezes FIA, członek zarządu FOP –  tel. 534 680 126
e-mail: media@fia.com.pl