Otwarte Scenariusze Bojowe FIA – Łączność Radiowa

We wrześniu Członkowie Stowarzyszenia FIA mieli możliwość nauczenia i przećwiczenia procedur związanych z zagadnieniami:

– rola i zadania radiooperatora,
– teoria i propagacja fal radiowych,
– współczesne środki radiopelengacyjne,
– przygotowanie sprzętu radiowego,
– przygotowanie, nadawanie i odbieranie komunikatu radiowego,
– taktyka łączności radiowej.

Poniżej znajdziecie parę najciekawszych zdjęć ze szkolenia:

FIA_OSB_201509_002 FIA_OSB_201509_046 FIA_OSB_201509_029 FIA_OSB_201509_021 FIA_OSB_201509_018 FIA_OSB_201509_009 FIA_OSB_201509_008

Impreza była dofinansowywana przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach realizacji zdania publicznego o nazwie: „Szkolenie pt. Otwarte Scenariusze Bojowe”