Kurs Bazowy FIA

Rozwijamy się i zmieniamy. Zmienia się również system szkolenia jaki prowadzimy w FIA. Uruchamiamy Kurs Bazowy który jest kompleksowym programem szkoleniowym przygotowującym osoby nie związane z wojskiem do

Czytaj więcej

PraetorCon V

Marszałek Józef Piłsudski, wyimek z rozkazu z 27 marca 1929.: "Bez łączności niema i być nie może skoordynowanej pracy wojska, niema złączenia wysiłków krwawych żołnierza dla

Czytaj więcej