Wizytacja FIA przez Pełnomocnika MON

21 lutego 2015 r. gen. dyw. (w st. spocz.) Bogusław Pacek, kierujący Zespołem ds. Społecznych Inicjatyw Proobronnych MON, wizytował Stowarzyszenie Obronne FIA – Wierni w gotowości pod bronią. Wizyta odbyła się w ramach realizowanego na terenie 1 Warszawskiej Brygady Pancernej kursu zaawansowanego: łączność i nawigacja. Z Brygadą z Wesołej FIA współpracuje od kilku lat.

FIA_MON_fota_www1

W trwających dwa dni zajęciach brało udział blisko 130 członków z liczącej ponad 200 osób struktury terenowej FIA z 13 miast w Polsce. Podzieleni na dwie kompanie, ćwiczyli działanie w rozproszeniu, koncentrację drużyn, a następnie natarcie i obronę wyznaczonych pozycji. W całości działań kluczową czynnością był utrzymanie łączności wewnątrz kompani oraz zewnętrznej ze sztabem koordynującym działania obu stron. Zadanie bojowe prowadzone było z wykorzystaniem BMS (Battle Management System) wzorowany na BFT (Blue Force Tracking) znanym polskiej Armii z działań w Afganistanie.

FIA_MON_fota_www2

Działania w terenie zostały poprzedzone przeglądem zgrupowania zgodnym z regulaminem wojskowym. Sekcja instruktorska zaprezentowała działanie drużynowe – przemieszczanie się w formacjach, wejście w kontakt ogniowy z przeciwnikiem, oderwanie się, reorganizację połączoną z udzieleniem pomocy rannemu (zgodnie z zasadami TC3), wezwanie ewakuacji medycznej (MEDEVAC) i ewakuację rannego. W ćwiczeniu użyto broni palnej, ślepej amunicji i środków pirotechnicznych
Kolejnym etapem wizyty było zaprezentowanie generałowi Packowi metod szkoleniowych wykorzystywanych w FIA na przykładzie pięciu stacji szkoleniowych: posługiwanie się bronią palną tzw „manual”, użycie opaski uciskowej, desant z pojazdu, wejście do pomieszczenia oraz budowa broni palnej.

FIA_MON_fota_www3

Przegląd zrealizowano z udziałem kilku stacji telewizyjnych, które relacjonowały wizytę i przeprowadziły wywiady z gen. Packiem oraz przedstawicielami FIA. W ocenie gen. Packa i obserwującego pokazy i ćwiczenie dowódcy 1 Brygady Pancernej płk. Stanisława Czosnka, poziom zaprezentowany przez członków FIA był zbliżony do wyszkolenia żołnierzy. Gen. Pacek wyraził swoje pozytywne zaskoczenie tym, że w FIA myśli się tak poważnie i kompleksowo o zadaniach szkoleniowych. Dodatkowo stwierdził, że taki pododdział jak ten dzisiejszy spełnia wszelkie standardy wyszkolenia wojskowego.

Stowarzyszenie FIA jest jedną z siedmiu organizacji zaproszonej do zawiązania Federacji Organizacji Obronnych.