22 kwietnia 2012 roku, na mocy rozporządzenia zarządu Stowarzyszenia „Fideles et Instructi Armis – Wierni w gotowości pod bronią”, 1 Drużyna FIA miała zaszczyt przyjąć imię „Zapora”, na cześć wielkiego żołnierza, jednego z dowódców Żołnierzy Wyklętych, majora Hieronima Dekutowskiego pseudonim „Zapora”.

Zapora


Przyjęcie imienia „Zapora”, zainspirowane przez dowódcę 1DF, zostało poprzedzone zapoznaniem się wszystkich członków drużyny z biografią Hieronima Dekutowskiego oraz wewnętrzną dyskusją, zakończoną jednogłośną aprobatą dla tej inicjatywy. Dla wszystkich członków Oddziału było to wielkie wydarzenie, tym bardziej symboliczne, że reputacja i dobre imię Dekutowskiego przez tak wiele lat były gorliwie niszczone w Polsce pod rządami totalitarnymi tak, aby pamięć o nim na zawsze zniknęła ze świadomości Polaków.

Zapora

Major Hieronim „Zapora” Dekutowski – trzeci od lewej na pierwszym planie


Major Hieronim „Zapora” Dekutowski – żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, cichociemny, legendarny dowódca oddziałów partyzanckich Armii Krajowej, Delegatury Sił Zbrojnych i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Urodzony w Dzikowie, w 1939 roku 21-letni maturzysta, którego plany podjęcia studiów we Lwowie zniweczyła niemiecka agresja wobec niepodległej Polski. Uczestnik obrony Lwowa we wrześniu 1939 roku, następnie ochotnik w szeregach nowo odtwarzanej Armii Polskiej na ziemiach francuskich, powrócił do polski we wrześniu 1943 jako cichociemny w stopniu kaprala podchorążego, ukończywszy z wyróżnieniem Szkołę Podchorążych Piechoty. Na okupowanych ziemiach Polskich walczył w Kedywie Okręgu AK „Lublin”, początkowo jako oficer w oddziale partyzanckim, następnie objął dowództwo 4. kompanii w 9. Pułku Piechoty Legionów AK w Inspektoracie Rejonowym AK „Zamość”.
W styczniu 1944 został szefem Kedywu w Inspektoracie Rejonowym AK Lublin-Puławy. Dowodził najliczniejszym na ziemiach Lubelskich oddziałem partyzanckim, do końca wojny przeprowadził kilkadziesiąt akcji zbrojnych skierowanych przeciwko okupacji Polski. Po nieudanej próbie nadejścia z pomocą walczącej w sierpniu 1944 roku Warszawie rozformował podległe mu oddziały. 1 czerwca 1945 roku rozkazem Dowództwa DSZ awansował do stopnia kapitana i objął dowództwo nad oddziałami partyzanckimi w Inspektoracie „Lublin” DSZ.
Od stycznia 1945 roku do września 1947 roku walczył w konspiracji antysowieckiej. Dowodził oddziałami partyzanckimi na ziemiach lubelskich w szczytowym momencie jego oddziały liczyły 300 żołnierzy. Między kwietniem a czerwcem 1945 roku dokonał słynnego rajdu, zdobywając środki na walkę partyzancką oraz niszcząc wiele posterunków UB/MO. Wraz ze swoim zwierzchnikiem, Władysławem Siłą-Nowickim ps. „Stefan”, prowadził pertraktacje z wysokimi funkcjonariuszami MBP dotyczące warunków ujawniania się oddziałów (m.in. za cenę zwolnienia aresztowanych żołnierzy AK – WiN).

Zapora


Ostatecznie zdecydował się podjąć próbę przedostania się na zachód, jednak zdradzony przez m.in. swojego zastępcę, Stanisława Wnuka ps. „Opal” został aresztowany 16 września 1947 roku. Od 19 września 1947 do 1 czerwca 1948 przechodził okrutne śledztwo w centralnym więzieniu MBP na warszawskim Mokotowie.


15 listopada skład orzekający, pod przewodnictwem sędziego Józefa Badeckiego, skazał go na 7-krotną karę śmierci. 7 marca 1949 wykonano na nim oraz na jego 6 podkomendnych wyrok. Jego ostatnie słowa brzmiały: „Przyjdzie zwycięstwo! Jeszcze Polska nie zginęła!”. Władze komunistycznej Polski konsekwentnie starały się zniszczyć dobre imię Dekutowskiego. Do dziś nie jest znane miejsce jego pochówku.

Zapora


Major Hieronim Dekutowski został odznaczony w 1945 Krzyżem Walecznych, a w 1964 pośmiertnie krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari za wojnę obronną 1939. W 1988 Rząd RP na uchodźstwie awansował pośmiertnie mjr. Dekutowskiego na stopień pułkownika. 23 maja 1994 Sąd Wojewódzki w Warszawie unieważnił wyroki śmierci jego i jego towarzyszy. 15 listopada 2007 Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył Hieronima Dekutowskiego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.


Wszyscy członkowie „Zapory” FIA zobowiązani są do dbania o dobre imię Hieronima Dekutowskiego, oraz oddania czci zamordowanemu w rocznicę jego śmierci w miejscu kaźni.


FIA Kaczy, 1 Plt., Zapora


Multimedia:
„Zapory Piechota” – De Press

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.