Organizacja CCS Pościg 20081011-12

Zgłoszenia grup pościgowych na CCS Pościg
http://www.warrior.pl/forum/viewtopic.php?p=206148#206148

Z uwagi na specyfikę zadań, teren i czas działań dowódcy grup lub odpowiedzialni w zespołach zgłoszenia wysyłają na adres:
fia.warszawa@gmail.com

Zgłoszenie powinno obejmować:

1. Zespół pościgowy:
– nazwa zespołu
– ilość osob
– preferowany charakter działań
– osoby kontaktowe
– dowódca
– nawigator/RTO
– linię dowodzenia zespołu
2. Wyposażenie indywidualne i zabezpieczenie bytowania
3. Zabezpieczenie medyczne i model ewakuacji członków zespołu w przypadku wypadku bądź kontuzji
4. Inne informacje

Obszar MilSima CCS Pościg

Termin zamknięcia listy zespołów pościgowych: 20080915/24:00

Rozkazy bojowe dla FIA, lista niezbednego sprzętu, ekwipunku i odbytych zaliczeń zostaną opublikowane do 20080831
Ustalenie składu bojowego: 20080909

FIA ErTo
FIA Agapow