O Kongresie

Kongres Organizacji Proobronnych Państw Członkowskich NATO to dwudniowe wydarzenie z udziałem przedstawicieli organizacji z Polski oraz innych państw członkowskich NATO oraz innych krajów europejskich, mające na celu prezentację potencjału oraz liczebności istniejących formacji proobronnych w Polsce i krajach członkowskich NATO, wymianę doświadczeń oraz stworzenie dzięki temu solidnych podwalin merytorycznych pod tworzenie struktur Obrony Terytorialnej w Polsce.

Kongres organizowany jest pod patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej RP Antoniego Macierewicza, który uroczyście zainicjuje całe wydarzenie. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły m.in. Telewizja Polska SA, Telewizja Trwam, Polskie Radio SA, Radio Maryja, Polska Zbrojna i Gazeta Olsztyńska.

W trakcie kongresu odbędzie się dyskusja na temat obecnych uwarunkowań działalności tego typu organizacji w Polsce i innych krajach NATO oraz perspektyw ich rozwoju w najbliższej przyszłości. W celu wymiany doświadczeń do udziału w kongresie zaproszeni zostali także przedstawiciele krajów europejskich, posiadających wzorcowo działające organizacje proobronne. Dyskusja będzie miała na celu wypracowanie skutecznego modelu funkcjonowania systemu proobronnego.

Kongres jest imprezą towarzyszącą targom Pro Defense. To pierwsze i największe tego typu wydarzenie w Polsce i Europie. Łączy ono w sobie Targi Proobronne i Kongres Organizacji Proobronnych z Polski i innych krajów członkowskich NATO. Towarzyszyć mu będą także rozmaite szkolenia, warsztaty, prezentacje i pokazy. Pro Defense jest imprezą skierowaną do każdego obywatela, któremu bliskie jest pojęcie patriotyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem członków organizacji proobronnych i paramilitarnych, uczniów klas mundurowych i studentów kierunków wojskowych, miłośników militariów, a także survivalu i outdooru.

Więcej informacji: www.pro-defense.pl

O Biurze do Spraw Proobronnych MON

Zadaniem Biura do Spraw Proobronnych – partnera organizatorów Kongresu – jest wsparcie systemu obronnego przez wykorzystanie potencjału obronnego organizacji pozarządowych o charakterze proobronnym i uczniów kształcących się w tzw. klasach mundurowych oraz wzmocnienie ich identyfikacji z tradycją i dziedzictwem narodu oraz Wojska Polskiego. Biuro do Spraw Proobronnych jest odpowiedzią resortu obrony narodowej na wielkie zainteresowanie społeczeństwa sprawami obronności, rosnącą w ostatnich latach liczbą związków strzeleckich oraz innych organizacji probronnych w Polsce, a także dużą popularnością klas o profilu mundurowym.

Biuro wspiera organizacje proobronne i klasy mundurowe, traktując priorytetowo: kształtowanie postaw patriotycznych wśród polskiej młodzieży, szerzenie edukacji obronnej w organizacjach pozarządowych, w szkołach ponadgimnazjalnych oraz uczelniach, udziału organizacji proobronnych w systemie zarządzania kryzysowego w państwie, wspieranie szkolenia członków organizacji proobronnych i uczniów klas mundurowych w zakresie przygotowania ich do służby wojskowej (przede wszystkim w formacjach OT).

Biuro do Spraw Proobronnych koordynuje udział wojska w szkoleniu organizacji proobronnych, organizuje kursy oraz pokazy szkolenia w różnych jednostkach wojskowych na terenie całego kraju. Przygotowuje również programy szkoleniowe, zarówno podstawowe jak i doskonalące, których realizacja ma zwiększyć potencjał, umiejętności i kompetencje szkolonych.

Celem Biura jest również budowa poczucia tożsamości narodowej członków organizacji proobronnych i upowszechnianie wartości patriotycznych.

Lokalizacja

Targi EXPO Mazury, Ostróda City, Poland

Poszczególne składowe wydarzenia rozlokowane będą zarówno w ogromnych halach wystawienniczych jak również w nowoczesnych pomieszczeniach prezentacyjnych, a także doskonale wyposażonych salach konferencyjnych. Ogromne znaczenie dla organizacji tego przedsięwzięcia ma także umiejscowienie Expo Mazury – w niewielkiej odległości znajduje się poligon, koszary, a nawet jezioro, które podczas Pro Defense stanie się sceną dla pokazów militarnych.

Expo Mazury to mieszczący się w Ostródzie jeden z najnowocześniejszych obiektów targowo-konferencyjnych w Europie i drugi co do wielkości w Polsce. Od powstania w 2013 roku, obiekt zanotował ponad 150% wzrost liczby organizowanych wydarzeń. Do dyspozycji jest 50 000 m2 całkowitej powierzchni z 40 798 m2 powierzchni wystawienniczej umożliwiającej pomieszczenie ekspozycji mających do 19,3 m wysokości. Posadzka ma nośność do 2 039kg/m2, konstrukcja sufitu pozwala na podwieszenie elementów o wadze całkowitej niemal 200 ton, nowoczesny system klimatyzacji i wentylacji hal oraz najnowsze urządzenia multimedialne umożliwiają zorganizowanie najbardziej wymagających wydarzeń.

Pro Defense jako pierwsze wydarzenie tego typu na skalę europejską ma na celu uświadomienie społeczeństwu, jak silnym orężem w obronie Polski jest zjednoczona i świadoma swojego istnienia obrona terytorialna, działająca w oparciu o doskonałe wyposażenie i odpowiednie szkolenie.

 

Kongres Organizacji Proobronnych NATO