Aukcje „W” – rusza zbiórka publiczna na renowację grobów Powstańców na Powązkach

18 lipca ruszył projekt Aukcje „W” – zbiórka publiczna na renowację grobów Powstańców na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie obronne FIA we współpracy z Jednostką Wojskową Komandosów w Lublińcu oraz Stowarzyszeniem Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław”. Do wylicytowania są unikatowe przedmioty stworzone z okazji 70. rocznicy Powstania Warszawskiego – m.in. dwa kalendarze z podpisem Zwierzchnika Sił Zbrojnych, Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz sztylety z grawerem Jednostki Wojskowej Komandosów.

Charytatywne aukcje zakończą się 1 sierpnia o godzinie „W”.
– Pomysł Aukcji „W” powstał wspólnie na spotkaniu z dowódcą JWK, płk Wiesławem Kukułą. Nasze stowarzyszenie realizuje różne działania związane z obronnością kraju. Tą akcją chcemy zebrać środki na renowację grobów żołnierzy z formacji, których tradycje dziedziczy JWK – mówi prezes Stowarzyszenia FIA, Karol Bandurski. Mamy nadzieję, że unikatowe przedmioty zachęcą do licytacji.

Osoby, które wygrają licytację kalendarzy z podpisem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, będą miały przyjemność spotkać się na oficjalnej kolacji z żyjącymi Powstańcami z Batalionu Zośka oraz wziąć udział w rekonstrukcji walk powstańczych, które będą realizowane przez „Zgrupowanie Radosław”.

Poza dwoma kalendarzami będzie można zlicytować cztery sztylety z grawerem symbolu JWK oraz osiem koszulek z symboliką Jednostki. Aukcje „W” zakończą się 1 sierpnia o godz. 17:00. Całość zgromadzonych środków zostanie przekazana na renowację grobów żołnierzy z formacji, których tradycje dziedziczy JWK.

Zbiórka jest realizowana za zgodą Ministra Administracji i Cyfryzacji, decyzja nr 348/2014 z dnia 30.06.2014 r.

Kontakt dla mediów:
Karol Bandurski
534 680 126
karol.ran.bandurski@fia.com.pls


PODSUMOWANIE

Informujemy, że w wyniku zbiórki publicznej „Aukcje W” zrealizowanej za zgodą Ministra Administracji i Cyfryzacji (decyzja nr 348/2014 z dnia 30.06.2014 r.) Stowarzyszenie Fideles et Instructi Armis – Wierni w Gotowości pod Bronią, z siedzibą w Warszawie przy ul Alternatywy 7/174, 02 775 zebrało kwotę 8.000,40zł. Całość zebranych środków stanowiła zapłata za licytowane w ramach „Aukcji W” przedmioty pamiątkowe. Stowarzyszenie nie otrzymało żadnych ofiar w naturze.
Koszty przeprowadzenia zbiórki wyniosły 1.441,86zł.
– produkcja koszulek: 285,36zł,
– produkcja sztyletów: 760,00zł,
– koszty aukcji: 330,50zł,
– koszty wysyłki: 66,00zł.

Uzyskaną po odjęciu kosztów kwotę 6.598,14zł, dnia 10 września 2014 r. Stowarzyszenie w całości przekazało
na rachunek bankowy Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka”.
Dziękujemy Wam za zaangażowanie i wsparcie!
Pamiętamy!