20140426-27 Operacja „Zapad” 2014

Dzięki uprzejmości Agencji Mienia Wojskowego, Stowarzyszenie FIA otrzymało do dyspozycji teren lotniska wojskowego w Nowym Mieście nad Pilicą. Teren ten pozwala na przeprowadzenie symulacji na dużo większą skalę i przy zachowaniu maksymalnego realizmu otoczenia i scenerii.

W związku z powyższym postanowiliśmy zmienić lokalizację organizowanego przez FIA w kwietniu milsima na to klimatyczne miejsce. Zaprojektowaliśmy również scenariusz symulacji tak, aby maksymalnie wykorzystać przekazany teren oraz zbliżyć fabułę do możliwej sytuacji geopolitycznej.

Dziękujemy serdecznie AMW za kolejne wsparcie naszego Stowarzyszenia w działalności obronnej, a Was zapraszamy na milsim ZAPAD 2014.

Poniżej znajdziecie podstawowe informacje i rys fabularny opisujący sytuację podczas symulacji. Zapraszamy serdecznie, do zobaczenia w polu!

Formularz zgłoszeniowy http://fia.com.pl/wordpress/kwiecien-2014/

Operacja „Zapad” 2014

SYTUACJA

Sytuacja Ogólna
W regionie Europy Centralnej od dłuższego czasu narasta napięcie na tle dostaw gazu, prób dywersyfikacji jego źródeł oraz kryzysu humanitarnego na Białorusi.
Siły powietrzne Białorusi, powołując się na zamach terrorystyczny w Mińsku (współorganizowany jakoby przez polski wywiad), zbombardowały lotniska wojskowe i cywilne na terytorium RP.
Większość Sił Powietrznych RP uległo zniszczeniu na ziemi, jednak dwie eskadry patrolujące przestrzeń powietrzną Litwy, zachowały zdolność bojową i w chwili obecnej, korzystając z lotnisk położonych poza granicami RP, zapewniają ochronę powietrzną terytorium RP.
Równocześnie z atakiem lotniczym na terytorium RP przeniknęły grupy dywersantów, bez zidentyfikowanej przynależność państwowej, których działania koncentrują się na dywersji i ogólnej destabilizacji państwa.

Wobec powyższego Prezydent RP zwrócił się do Sekretarza Generalnego NATO o zwołanie Rady Północnoatlantyckiej (NAC) w celu podjęcia skoordynowanych działań w ramach art. 5 Paktu Północno-Atlantyckiego.

W odpowiedzi, po konsultacji z przedstawicielami Państw-Stron Paktu i Komitetem Wojskowym (MC), Sekretarz Generalny NATO poinformował Prezydenta RP, iż w ramach zabezpieczenia bezpieczeństwa wszystkich Państw-Stron Paktu, NATO natychmiast rozpocznie loty patrolowe. Jednocześnie ciężar obrony przeciwlotniczej terytorium RP pozostanie tymczasowo po stronie Sił Powietrznych RP.

Ze względu na stan infrastruktury lotniskowej w Polsce NATO nie jest w chwili obecnej w stanie dyslokować na terytorium RP sił lądowych. Dowództwo Sił Sojuszniczych ds. Operacji (ACO) oczekuje wskazania przez stronę polską alternatywnych rozwiązań w tym zakresie.

Wobec faktu, że główne Wojska Lądowe RP zaangażowane są w obronę demokracji w Czadzie, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych zdecydował o sięgnięciu do zasobów kadrowych organizacji obronnych (OT) celem rozpoznania i zabezpieczenia ewentualnych alternatywnych miejsc desantu sił NATO.

Sytuacja Szczegółowa
Lotnisko w Nowym Mieście n/Pilicą pozostaje nieużywane od wielu lat. W opinii Sztabu Generalnego wymaga jedynie niewielkich nakładów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury radiolokacyjnej i kontroli lotów aby rozpocząć przyjmowanie Sił Sojuszu. Według danych rozpoznania na terenie lotniska koczują grupy cywili dokonujące dalszej dewastacji lotniska. Jednocześnie wywiad wskazuje na możliwość operowania w okolicy lotniska dywersantów (w tym zespołów snajperskich).

Miejsce
Lotnisko wojskowe w Nowym Mieście n/Pilicą.

Siły
Oddział OT: 4/5 uczestników symulacji.
Oddział Dywersantów 1/5 uczestników symulacji (w tym jeden lub dwa dwu osobowe zespoły snajperskie).
Oddział Siły Specjalne: liczebność nieznana.

ZADANIA

OT:
Przejęcie kontroli nad lotniskiem, unikając strat po stronie ludności cywilnej początkowo przebywającej na terenie lotniska, oraz utrzymanie infrastruktury lotniska.

Dywersja:
Główne siły dywersji mają wysadzić w powietrze 2 z 4 kluczowych elementów infrastruktury lotniska.
Podstawowym zadaniem zespołów snajperskich jest eliminacja przedstawiciela NATO, który może pojawić się na terenie lotniska z zamiarem odlotu do Brukseli.

Zarówno OT jak i Dywersji mogą zostać przypisane dalsze zadania bezpośrednio przed rozpoczęciem symulacji.

ROE
Symulacja oparta na Red Systemie www.redsystem.eu
W stosunku do OT dopuszcza się „resp” na zasadach RS (wezwanie i ewakuacja przez Medivac) w godzinach „dotarcia uzupełnień”: 1600, 2400, 0800 (przy czym do szpitala należy dostać się nie później 30 minut przed godziną uzupełnień, w przeciwnym razie należy czekać do następnej godziny uzupełnień).

Dywersanci po eliminacji mają obowiązek odczekać w miejscu trafienia godzinę, a następnie udać się do strefy wyjściowej dywersji, gdzie „resp” następuje o: 1200, 1800, 2400, 0600, 1200. Uwaga członkowie Zespołów Snajperskich po „respie” włączani są do głównych sił Dywersji. O godzinie 2400 dowódca dywersji może wyznaczyć nowych snajperów w miejsce wyeliminowanych.

Moderacja
Celem zapewnienia dynamizmu symulacji organizatorzy mają prawo moderować rozwój sytuacji i działania oddziałów.