Karta Zasięgu dla broni strzelającej ogniem bezpośrednim

Karta Zasięgu jest szkicem sektora ognia wyznaczonego strzelcowi. Zawiera ona informacje, które są pomocne w planowaniu i kontrolowaniu ostrzałów, wykrywaniu i atakowaniu celów oraz zaznajamianiu zmienników z sytuacją. Korzystanie z karty pozwala strzelcowi lub zmiennikowi szybko namierzyć i zaatakować cel. OPIS Karta Zasięgu jest zapisem informacji ogniowych dla danego rodzaju […] Continue Reading