Jak założyć FIA w kilku krokach

  1.  Żeby założyć OT trzeba mieć 10 ludzi, którzy są zdecydowani i złożą deklarację członkowską.
  2. Należy zwołać spotkanie założycielskie, którego wynikiem będzie wyłonienie dowódcy i zastępcy.
  3. Następnie każda z osób musi złożyć deklarację członkowską online i przejść całą procedurę rekrutacyjną.
  4. Dowódca OT rozpoczyna prace z Pionem Szkoleń FIA i uruchomiony zostaje proces szkoleniowy w OT.

Plan spotkania organizacyjnego FIA

1. Sporządzić listę osób obecnych na spotkaniu.

2. Powiedzieć zebranym czym jest FIA.
Należy jasno powiedzieć, że FIA jest organizacją obronną.
Spotykamy się (co najmniej) raz w miesiącu po to by ćwiczyć taktykę i umiejętności wojskowe takie jak: nawigacja, łączność, pierwsza pomoc etc.

3. Warunki wstąpienia do FIA
a) obywatelstwo polskie,
b) wiek 16+ (zgoda rodziców).

4. Jakie są korzyści dla grupy z wstąpienia do FIA?
a) Dostęp do osobowości prawnej organizacji – możliwość oficjalnego występowania z wnioskami do organizacji publicznych (jednostki samorządowe, inne organizacje pozarządowe).
b) Możliwość współpracy z lokalnymi jednostkami wojskowymi.
c) Wsparcie organizacyjne: dostęp do infrastruktury IT, Centralnego Pionu Szkoleń, wypracowanych metod organizacyjnych.
d) Dostęp do narzędzi komunikacyjnych: forum, www, FB, partnerzy.
e) Dostęp do zniżek u partnerów FIA przy zakupach realizowanych przez Pion Logistyczny FIA w oparciu o zakupy grupowe.
f) Prawo do noszenia munduru wz. 2010.
g) Więcej info o FIA i naszych atutach znajdziesz na stronie rekrutacyjnej

5. Obowiązki OT po wstąpieniu do FIA:
a) Regularna organizacja zajęć jednodniowych oraz dwudniowych raz w miesiącu – 9 miesięcy w roku – bez lipca, sierpnia i grudnia.
b) Udział OT w zajęciach wspólnych, celem unifikacji standardów działania.
c) Unifikacja mundurowa i uzbrojenia – wz-2010 oraz AK.  Uzbrojenie takie dlatego, że uczymy się obsługi tego modelu broni i korzystamy z tej broni na strzelnicy.
d) Opłacane przez każdego członka wpisowego 30 zł oraz składki członkowskiej 120 zł rocznie + koszty każdego wyjazdu – maksymalnie 120 zł, przeważnie w przedziale 30 – 75 zł, w tym zwrot za transport.

6. Pytania
Przeczytaj nasz FAQ.
Jeśli masz dodatkowe pytania, należy wysłać je na rekrutacja@fia.com.pl