Współtworzymy Federację Organizacji Proobronnych

Stowarzyszenie obronne FIA, wraz ze stowarzyszeniem instruktorów Legii Akademickiej i pięcioma największymi związkami strzeleckimi w Polsce, zawiązało Federację Organizacji Proobronnych na której czele stanął pełnomocnik MON gen. dyw. rez. Bogusław Pacek.

20-21 marca odbył się Ogólnopolski Kongres Organizacji Proobronnych i Klas Mundurowych, w którym uczestniczyło 450 delegatów reprezentujących 120 różnych stowarzyszeń oraz organizacji proobronnych i pozarządowych. Przez dwa dni obradowano nad możliwościami wykorzystania oddolnych inicjatyw społecznych oraz ich roli w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej.
Od początku roku pełnomocnik MON prowadził przegląd organizacji, których działalność i kompetencje miałyby stanowić główny rdzeń Federacji. Metodyka szkoleniowa Stowarzyszenia FIA została oceniona bardzo wysoko a poziom umiejętności członków porównany do standardu wyszkolenia wojskowego. Ocena przeglądu miała wymierny wpływ na skład założycielski Federacji.

FOP_1

Celem powstałej Federacji jest wsparcie systemu obronnego państwa oraz systemu zarządzenia kryzysowego, a także kształtowanie postaw patriotyczno-obronnych młodzieży.

„Dzięki Federacji osiągniemy nową jakość we współpracy ­organizacji proobronnych z Ministerstwem Obrony Narodowej  – Organizacje pozarządowe mogą działać dowolnie, nikt im nie narzuca kierunku, natomiast konsolidując się, chcemy tworzyć dobrą płaszczyznę współpracy sił zbrojnych państwa z takimi ochotniczymi podmiotami” – prof. dr hab. Bogusław Pacek.