FIA Minister Obrony Narodowej

Wizytacja Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza

W dniu 30.01.2016 Minister MON Antoni Macierewicz wizytował współorganizowane przez Stowarzyszenie FIA we współpracy z 1. Warszawską Brygadą Pancerną oraz Biurem do Spraw Proobronnych MON szkolenie członków organizacji proobronnych i uczniów klas mundurowych.

Podczas wizytacji odbyły się pokazy stanowisk szkoleniowych oraz umiejętności instruktorskich członków FIA we współpracy z 1. Warszawską Brygadą Pancerną oraz Biurem do Spraw Proobronnych MON.

Szef MON zwrócił między innymi uwagę, że wszystkie organizacje proobronne przeznaczają własne środki finansowe na umundurowanie czy uzbrojenie. – To się musi skończyć. Ministerstwo Obrony Narodowej musi wziąć na siebie wysiłek finansowy, tak żeby był rzeczywisty skutek w postaci wzmocnienia naszej armii o obronę terytorialną kraju – stwierdził Minister Obrony Narodowej.

Antoni Macierewicz podkreślił także, że spośród tysiąca ochotników, którzy rozpoczęli działalność w stowarzyszeniu „Fideles et Instructi Armis – Wierni w gotowości pod bronią” zgodnie z informacjami, jakie przekazano władzom resortu obrony, 220 osób jest wyszkolonych w stopniu pozwalającym na samodzielne prowadzenie działań instruktorskich.
Szkolenie było podzielone na 3 panele:

panel A – Żołnierze z 1WBPanc – budowa broni strzeleckiej, obsługa RPG-7, wyposażenie i działanie strzelców wyborowych, praca na środkach łączności

panel B – Żołnierze z 1WBPanc – czołg PT-91, wóz zabezpieczenia technicznego, wozy dowodzenia, patrol saperski;

panel C – instruktorzy FIA – bronioznawstwo, przyjmowanie postaw strzeleckich, pokonywanie terenu, pomoc medyczna na polu walki, zajmowanie i opuszczanie pojazdów bojowych.

Nasi członkowie przeprowadzili również pokaz dynamiczny dla Ministra. Wkrótce opublikujemy film.