Organizacja CCS Pościg 20081011-12

Zgłoszenia grup pościgowych na CCS Pościghttp://www.warrior.pl/forum/viewtopic.php?p=206148#206148Z uwagi na specyfikę zadań, teren i czas działań dowódcy grup lub odpowiedzialni w zespołach zgłoszenia

Czytaj więcej

Zasady CCS

Oprócz ogólnych zasad fair play jakie stosowane są w rozgrywkach airsoftowych, istnieje szereg przepisów szczegółowych. Zasady, wg których FIA prowadzi swoje szkolenia, a także

Czytaj więcej

Zasady Airsoftowe

Niniejszy zbiór powstał w celu ujednolicenia podstawowych zasad airsoft, funkcjonujących dotychczas jako niepisany kodeks honorowy jego miłośników. Zbiór ten nie pozostaje w sprzeczności z

Czytaj więcej

FIA Kizior

W trakcie trwania operacji WKB 20080819 kadra oficerska FIA po zaopiniowaniu przez pozostałych przyjeła Kiziora do

Czytaj więcej

Operacja WKB 20080819 – podsumowanie

Ściśle tajna Operacja WKB to oczywiście nic innego jak Wieczór Kawalerski Bratka. Operacja została przeprowadzona sprawnie przy w sparciu Bolesława i Jurka. Za kilka dni Bratek zmieni

Czytaj więcej