Kim jesteśmy?

KSZTAŁTUJEMY OBRONNOŚĆ POLSKI


W 2017 r. mija 11 lat naszej działalności. Z grupy pasjonatów przekształciliśmy się w ogólnopolską organizację z liczną kadrą instruktorską kształtując? społeczny ruch obronny w Polsce. System szkoleniowy FIA opiera się o realizację programu wyszkolenia ogólnowojskowego kładąc nacisk na umiejętności z dziedziny walki dywersyjnej. Wiedza przekazywana jest przez wyszkolonych dowódców pododdziałów i sekcje specjalistyczne, zbudowane na wzór wojskowy z wydzielonymi funkcjami i odpowiedzialnościami poszczególnych członków.

STOWARZYSZENIE OBRONNE


Przygotowujemy ludzi do funkcjonowania w warunkach konfliktu zbrojnego, okupacji, kryzysu ekonomicznego i społecznego. Uczymy jak w ekstremalnie ciężkich warunkach zadbać o siebie, swoją rodzinę i bliskich, a także jak spełnić patriotyczny obowiązek wobec Ojczyzny, broniąc Jej niepodległości i granic. FIA jest katalizatorem przyswajania wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko pojętej wojskowości oraz pełni rolę wychowawczą. Już w 2006 roku wprowadziliśmy system weekendowych szkoleń dwudniowych w trybie ciągłym który sprawnie funkcjonuje do dziś.

OGÓLNOPOLSKA STRUKTURA


Oddziały Terenowe w swoim okręgu, przy wsparciu merytorycznym Pionu Szkoleń FIA, organizują jedno i dwudniowe zajęcia, na których realizowany jest program szkoleniowy organizacji. W ramach jednodniowych działań budowane są umiejętności indywidualne, na dwudniowych umiejętności działania w zespole bojowym.

UCZYMY WALCZYĆ


Głównym celem działania jest stały rozwój kompetencji członków FIA. System szkoleniowy jest zarządzany centralnie przez Pion Szkoleń opracowujący metodykę i konspekty realizowanych szkoleń. W oparciu o nie członkowie ćwiczą standardowe procedury operacyjne w trakcie comiesięcznych dwudniowych warsztatów.

WSPÓŁPRACUJEMY Z MON


Decyzją Ministra Obrony Narodowej obaj dotychczasowi prezesi FIA zostali odznaczeni Brązowym Medalem "Za zasługi dla obronności kraju". Statut FIA jest zaakceptowany przez MON. Współpracujemy w zakresie pozyskiwania mienia, udostępniania środków transportu oraz rocznych planów współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i podległych jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi. W 2016 roku zrealizowaliśmy 36 przedsięwzięć w oparciu o Plan. Przynależność do FIA uprawnia do noszenia munduru WZ2010 zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministra.

DZIAŁAMY CHARYTATYWNIE


Współpracujemy z Fundacją Wspieram Cicho i Skutecznie. Wspólnie realizujemy akcje charytatywne, których beneficjentami jest środowisko wojskowe. W ramach "Aukcji W" zebraliśmy fundusze na renowację grobów żołnierzy Batalionu Zośka. Wyprodukowaliśmy i sprzedaliśmy kalendarze ze zdjęciami operatorów. Dochód został przekazany Fundacji, która wspiera dzieci żołnierzy JWK.

POMAGAMY FUNDACJI


Na rzecz Fundacji "Wspieram cicho skutecznie" działamy od 2014 r. Dotychczas na jej działalność przekazaliśmy 27.276,88 zł pozyskanych w ramach akcji sprzedaży kalendarzy ze zdjęciami operatorów JWK wspartych przez partnerów: Gunfire.pl i SpecShop.pl.

WSPIERAMY JWK


FIA aktywnie wspiera działalność najlepszych z najlepszych - Jednostki Wojskowej Komandosów. Nasi ludzie tworzą filmy promocyjne JW, organizujemy wspólne działania charytatywne, produkujemy kalendarze, promujemy wspólne akcje krwiodawstwa, wspieramy Fundację "Wspieram cicho i skutecznie" - w skrócie robimy co się da, żeby wspomóc tę wybitną Jednostkę Sił Specjalnych Wojska Polskiego.

WSPÓŁPRACUJEMY Z DKS


Współpracujemy z Departamentem Komunikacji Społecznej MON. Pozyskujemy i realizujemy zadania publiczne w ramach konkursów ofert. W 2016 r. złożyliśmy 25 ofert o wartości blisko 3 mln zł. W 11.2015 zostaliśmy oficjalnie wyróżnieni za zaangażowanie w sprawy obronności i bezpieczeństwa Państwa, w przygotowanie młodych ludzi do służby wojskowej, w wychowanie młodzieży w duchu szacunku dla chlubnych tradycji orężnych, więzi międzypokoleniowych, wierności Ojczyźnie i ideom pokoju.

WSPÓŁTWORZYLIŚMY FOP


Współtworzyliśmy pierwszą wspartą przez MON inicjatywę konsolidacji społecznego ruchu obronnego w Polsce - Federację Organizacji Proobronnych. Jesteśmy jedną z sześciu organizacji założycielskich z około 120 w Polsce, które zostały zwizytowane przez Pełnomocnika MON ds. Proobronnych i jego Zespół w 2015 roku.

WSPÓŁPRACUJEMY Z BdSP


Biuro do Spraw Proobronnych realizuje przedsięwzięcia dotyczące wsparcia systemu obronnego przez wykorzystanie potencjału obronnego organizacji pozarządowych o charakterze proobronnym. Od początku funkcjonowania Biura jesteśmy w stałej współpracy. Realizujemy wspólne przedsięwzięcia szkoleniowe oraz aktywnie rozwijamy ruch obronny w Polsce.

JESTEŚMY PATRIOTAMI


Historyk i senator RP, prof. Jan Żaryn, określił nas w ten sposób: "Członkowie stowarzyszenia Fideles et Instructi Armis i innych organizacji proobronnych, od lat poświęcający czas i pieniądze, by doskonalić umiejętności, którymi w potrzebie chcą służyć całemu społeczeństwu, kontynuują największe osiągnięcia naszych przodków". Jesteśmy grupą ludzi, którzy służą Ojczyźnie i wierzą w bezinteresowną pracę społeczną. Bezpieczeństwa Polski nikt nam nie da - musimy sobie to bezpieczeństwo zapewnić. Chcemy pokoju, dlatego szykujemy się do wojny, wojny każdej generacji.

Zostań jednym z nas

Dołącz do nas

Co Oferujemy?

CENTRALNY PION SZKOLEŃ


Wiedza i umiejętności są przekazywane poprzez wyszkolonych dowódców pododdziałów i sekcje specjalistyczne, zbudowane na wzór wojskowy z wydzielonymi funkcjami. Program szkolenia opiera się o skrypty metodyczne, które są realizowane na weekendowych zajęciach. Równolegle prowadzone są zajęcia z wiedzy specjalistycznej.

AUTORSKI SYSTEM KADROWY


Stworzyliśmy autorski dedykowany potrzebom szkoleniowym System Kadrowy FIA. Każdy członek ma w nim swoje konto - obecności, elektroniczna karta wyszkolenia, zapisy, płatności, powiadomienia. Dzięki temu panujemy na sytuacją i nie tracimy czasu.

ZAPLECZE IT


Posiadamy własne zaplecze IT rozwijane przez Pion IT - serwery, www, maile dla członków, forum, kanały komunikacji social media, System Kadrowy FIA i inne autorskie rozwiązania. Wszystko to służy ułatwianiu komunikacji i automatyzacji procesów.

BROŃ DO SZKOLEŃ


W ramach funkcjonującej Sekcji Wyszkolenia Strzeleckiego zgromadzaliśmy 12 szt. AKMS i 12 szt. Glock 17. Dzięki temu jesteśmy niezależni od rynku komercyjnego. Na tym sprzęcie szkoleni są członkowie w każdym OT przez Sekcję Wyszkolenia Strzeleckiego FIA. Ceny prowadzonych przez nas szkoleń to 20-40% cen komercyjnych. Ponadto coraz większa ilość członków FIA posiada swoją własną broń palną.

WŁASNE POJAZDY


W 2015 pozyskaliśmy z MON dwa STARY 266 oraz autokar. Obecnie trwa zbiórka środków na ich remont . Zaczną funkcjonować w pierwszej połowie roku. Na zdjęciu widoczny Mercedes Wolf wykorzystywany jako mobilny punkt łączności.

SYSTEM ŁĄCZNOŚCI


Sercem każdego działania jest sprawnie działająca łączność oraz ludzie, którzy wiedzą jak jej użyć. Zainwestowaliśmy w dobry sprzęt umożliwiający nam postawienie łączności na dużych obszarach leśnych. Tym segmentem zajmuje się Sekcja łączności FIA.

ZNIŻKI W PARTNERSKICH SKLEPACH


Dzięki dużej liczbie członków i regularnym zamówieniom stworzyliśmy sieć partnerskich sklepów i firm, w których mamy zniżki na poziomie 20-40%. Zamówienia grupowe i ich dystrybucję obsługuje Pion Logistyczny FIA. Korzystamy z usług kurierskich, dzięki czemu logistyka z Oddziałami Terenowymi nie stanowi żadnego problemu.

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU


Transport na Warsztaty Taktyczne organizowany jest centralnie przez Pion Logistyczny FIA. Korzystamy z autokarów WP w ramach rocznego planu współpracy oraz wynajmujemy od prywatnych przewoźników. Kierowcy korzystający z prywatnych samochodów otrzymują zwrot kosztów na podstawie karty ewidencji przebiegu pojazdu. Rozliczeniami zarządza Pion Finansów FIA.

PODRĘCZNIKI SZKOLENIOWE


Zdobytą przez naszą organizację na przestrzeni lat wiedzę podstawową i zaawansowaną agregujemy w Podręcznikach Wewnętrznych FIA. Tworzy je Pion Szkoleń i Sekcje Specjalistyczne FIA. Nowi członkowie otrzymują do nich dostęp po odbyciu trzech Warsztatów Taktycznych FIA. Materiały nie są udostępnione na zewnątrz FIA.

AMUNICJĘ OD WOJSKA


W ramach współpracy z MON pozyskujemy roczny przydział amunicji oraz dostęp do strzelnic wojskowych, często 300 m. Na tych obiektach Sekcja Wyszkolenia Strzeleckiego realizuje szkolenia podstawowe i zaawansowane strzelectwa bojowego w oparciu o plan roczny. Dzięki amunicji z MON udało nam się znacznie obniżyć koszty szkolenia członków. W 2016 r. nasz przydział wyniósł 40.000 szt.

POZWOLENIA NA BROŃ


Pomagamy naszym członkom uzyskać pozwolenia na broń do celów sportowych, kolekcjonerskich i szkoleniowych. Znamy prawo, procedury, współpracujemy z klubami strzeleckimi, ROMB i PZSS. Jesteśmy stowarzyszeniem kolekcjonerskim. Pracujemy nad własnym klubem strzeleckim, strzelnicą oraz magazynem broni.

SZKOLENIA W JW


Nasi członkowie regularnie biorą udział w szkoleniach organizowanych przez Wojsko Polskie. Dzięki rocznemu planowi współpracy jesteśmy w stanie pozyskać szkolenia dla każdego Oddziału Terenowego FIA w JW w jego rejonie. Jednoczenie owocuje nasza współpraca z Biurem do Spraw Proobronnych, które zaplanowało 24 szkolenia w 2016 r.

Jak działamy?

ZOBACZ FILM

WIZYTACJA MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ZOBACZ FILM

SZKOLENIE BOJOWE FIA

ZOBACZ FILM

OTWARTE SCENARIUSZE BOJOWE

ZOBACZ FILM

DZIA?ANIE FIA OKIEM NASZEJ ARMII

Rekrutacja

Dołącz do nas

 1. Cała komunikacja z nami jest szyfrowana przez SSL.
 2. Zarejestruj się w formularzu po prawej.
 3. Dostaniesz na e-mail dalsze instrukcje i link do deklaracji członkowskiej do wypełnienia online.
 4. Wypełnij elektroniczną deklarację członkowską.
 5. Zostaniesz przekierowany do płatności wpisowego 30 zł, które zasili FIA w Twoim regionie. W razie wątpliwości sprawdź pocztę.
 6. W ciągu max. 14 dni zostaniesz przyjęty uchwałą Zarządu FIA na członka wspierającego. Otrzymasz o tym powiadomienie wraz z dalszymi instrukcjami.
 7. Otrzymasz o tym powiadomienie wraz z dalszymi instrukcjami, adresem poczty FIA, dostępem do forum, zamówień grupowych ze zniżką u naszych partnerów, namiary na Twojego dowódcę.
 8. Opłać składkę członkowską przez naszą stronę. Jeśli dołączasz do nas w drugim kwartale 2017, wynosi ona 90 zł, jeśli w trzecim 60 zł, jeśli w czwartym 30 zł.
 9. Następnie otrzymasz adres poczty FIA, dostępem do forum, zamówień grupowych ze zniżką u naszych partnerów, namiary na Twojego dowódcę.
 10. Przyjedź na Warsztaty Taktyczne (WT) – terminy możesz teraz sprawdzić w naszym kalendarzu.
 11. Po obecności na WT, rekomendacji dowódcy i weryfikacji Twoich danych otrzymasz uprawnienia oraz naszywkę Kadeta FIA z opcją dostępu do szkoleń Sekcji Specjalistycznych FIA oraz szkoleń w Jednostkach Wojskowych.
 12. Po obecności na dwóch WT otrzymasz podręczniki FIA – nasz materiały wewnętrzne.
 13. Od dnia przyjęcia masz 15 miesięcy na zaliczenie Kursu Bazowego FIA.
 14. Po zaliczeniu, otrzymasz naszywki FIA oraz możesz wystąpić o status członka zwyczajnego z prawem głosu.
 15. Częste pytania – FAQ.
Pola zaznaczone * są wymagane