FIA Kizior

W trakcie trwania operacji WKB 20080819 kadra oficerska FIA po zaopiniowaniu przez pozostałych przyjeła Kiziora do oddziału.