20130420-21 MOUT – MILSIM

Od trzech miesięcy FIA organizowało szkolenia pod kątem walki w mieście oraz budynkach. Spotkanie kwietniowe - milsim MOUT - miało być sprawdzianem zdobytych przez pluton umiejętności. Terenem działań

Czytaj więcej

20130316-17 MOUT – ćwiczenia bojowe

"Marzy mi się dzień, w którym grupy młodych ludzi dyskutują plany taktyczne działań na sobotnio-niedzielne wypady do ruin, opuszczonych domów lub fabryk - z tą instrukcją w ręku. Osób, które

Czytaj więcej

20130126-27 Nuclear Winter Night

"Stanowiska bojowe, oznaczyć swoją pozycję!" - wydałem szybki rozkaz aby uratować swoich ludzi przed friendly fire. Po chwili widziałem już oświetlone sylwetki swoich ludzi, szybko ich liczę i

Czytaj więcej

20121006-07 Czerwona taktyka

Tegoroczne szkolenie z pierwszej pomocy w warunkach współczesnego pola walki odbyliśmy w Studziankach Pancernych, słynących z bitwy w której brała udział między innymi 1 Brygada

Czytaj więcej

20111203-04 Doskonalenie strzeleckie FIA

Jak co roku w grudniu FIA odbywa szkolenia strzeleckie. Tym razem doskonaliliśmy umiejętności w posługiwaniu się bronią krótką. 2 dni warsztatów zostały przeprowadzone przez strzelnicę Shooting-Academy.

Czytaj więcej